Kinesisk astrologi | Din beste partner

Astrologi
Beste match og makker
Klikk på dyret ditt
Kinesisk astrologi | Animal sign the Rat Kinesisk astrologi | Animal sign Oksen Kinesisk astrologi | Animal sign Tiger
Kinesisk astrologi | Animal sign Kaninen Kinesisk astrologi | Animal sign Dragon Kinesisk astrologi | Animal sign the Slangen
Kinesisk astrologi | Animal sign Hesten Kinesisk astrologi | Animal sign Goat Kinesisk astrologi | Animal sign Monkey
Kinesisk astrologi | Animal sign Hanen Kinesisk astrologi | Animal sign Dog Kinesisk astrologi | Animal sign Pig

Din beste match er mer enn bare hvor godt du passer med en partner. Det samme er kompatibiliteten til dyretegnet ditt – eller mangel på det! – i alle aspekter av livet. Dette gjelder også for dine arbeidskolleger, dine venner osv.

I følge kinesisk astrologi kan du gjøre livet enkelt for deg selv. Hvis det er harmoni mellom dyretegnet ditt og menneskene du omgås, vil du ha det enkelt.

Derfor kan du bruke litt tid på å undersøke om stjernetegnet ditt er kompatibelt med de andre kinesiske stjernetegnene. Der det er match finner du folk som vil hjelpe deg på vei, gode forretningspartnere, folk som vil beskytte deg og ta vare på deg.

Der det er konflikt, finner du mennesker som potensielt er en mulighet for konflikt. Lykken og velstanden din kan godt være truet når du kommer i kontakt med dyretegnene som du er minst kompatibel med.

Du kan bruke litt tid på å undersøke kompatibiliteten mellom stjernetegnet ditt og de andre kinesiske stjernetegnene. Dette representerer hvilke personer som vil hjelpe deg på veien og med hvem det er fare for konflikt.

San He
De tre harmoniene

De tolv dyrene kan deles inn i fire grupper basert på at dyretegn har lignende temperament og tenkemåter. Dyr med fire års mellomrom antas å ha lignende temperament og tenkemåter. De er flinke til å hjelpe, forstå og støtte hverandre. De er gode å ha sammen i en gruppe da de fungerer veldig bra sammen. Å dele de tolv dyrene inn i fire grupper med tre allierte eller venner er også kjent som San He (tre harmonier).

Kinesiske dyr | Gruppe 1Drake, Ape, Rotte
Dragen, apen og rotten er handlingsorienterte og viser trekk av intelligens. De kan utfylle i intellekt og er kompatible med hverandre.
Kinesiske dyr | Gruppe 2Slange, Hane, Okse
Slangen, hanen og oksen er dype tenkere og er alltid bevisste på å nå sine mål. De utfyller hverandre i intellekt og vaner.
Kinesiske dyr | Gruppe 3Hest, Hund, Tiger
Hest, hund og tiger lener seg mot frihet og har en sterk følelse av personlig ego. De kan forstå hverandre, men er noen ganger egoistiske. Kinesiske dyr | Gruppe 4Geit, gris, kanin
Bukken, grisen og kaninen elsker fred og tror på gjensidig samarbeid. De er alle veldig sympatiske og passer godt sammen.

De 12 kinesiske dyrene
Og de fem elementene

Hvert av de tolv dyretegnene er relatert til et av de fem elementene (Wu Xing), som gjensidig påvirker hverandre ved å være støttende, drenerende eller destruktive.

Dette påvirker samspillet mellom to eller flere dyretegn. Dyretegn som har elementer som støtter hverandre vil støtte hverandre og passe på hverandre. Mens dyretegn med gjensidig destruktive elementer vil være gjensidig ødeleggende.

Kinesisk astrologi
År mellom dyrene

Kinesisk astrologi arbeider med det faktum at avstander i år mellom dyretegnene påvirker hvordan de kommer overens.

Kompatible dyr 4 år
Dyreskilt med fire års mellomrom antas å være kompatible. For eksempel for rotten, så hvis vi teller 4 år med klokken finner vi dragen og hvis vi teller 4 år mot klokken finner vi apen.

Inkompatible dyr 6 år
Tegnene, som er direkte motsatte av hverandre, kan ikke se hverandre i øyehøyde, men forholdet deres kan være greit hvis de gjensidig godtar rollene sine som f.eks. eldste og yngste. For eksempel er det 6 år mellom rotten og hesten.

 Ikke kompatible dyr 3 år
Dyreskilt med tre års mellomrom er ikke kompatible. For eksempel, for rotten er avstanden tre år til kaninen og hanen.

Kinesiska djur Kanin | Stjerntecken Hare

Kinesisk astrologi
Det er bare sunn fornuft
Ikke rakettvitenskap!

For en østlending er alt en del av en sammenheng. Alt i universet oppfattes som en knute av mange relasjoner, og derfor mener østlendingen at ingenting bare kan reduseres til et punkt i rommet eller et øyeblikk i tid. Alt ses i sin sammenheng og ingenting kan eksistere alene, fordi alt er en del av og betraktet som betingelser for hverandre.

Østlendinger oppfatter tid som store og mindre sykluser som gjentar seg. Alt går tilbake til utgangspunktet og du føler deg koblet til denne dynamikken. Faktisk så mye at den individuelle personligheten og oppfatningen av et «selv» smelter sammen med det, som en del av en større kontekst.

Ditt kinesiske dyr | Djur Tecken

I øst har du ingen problemer med å forestille deg en bevissthet uten et “jeg”. Bevissthet oppfattes som mer omfattende enn «jeget» med evnen til å transcendere «jeget», og i de høyeste erkjennelsesformer i øst forsvinner «jeget» helt og aldeles. I øst foretrekker folk realiseringen av selvet gjennom utslettelse av “jeget”, fremfor realiseringen av selvet gjennom tillegg av personligheten.

Ettersom du føler deg som en del av større sammenhenger i tid og rom, har du også langsiktige interesser. Samlet sett må alle gjøre sitt for å sikre at stabilitet og harmoni råder i universet til enhver tid.

Dette høres vagt ut til å begynne med, men retningslinjen er faktisk enkel. Du føler deg forpliktet til å få best mulig ut av ditt nåværende liv, men du har også en veldig sterk interesse av å skape størst mulig fremgang, velferd og harmoni på lang sikt.

Din kinesiske djur

Skal vi forstå etikken og verdenssynet som råder i østen, er det nødvendig at vi forstår at deres samfunn er grunnleggende strukturert ganske annerledes enn den vestlige modellen.

Østlige mennesker definerer seg selv, sin skjebne og lykke, basert på de samfunnene de tilhører – og dette synet er bygget på eldgamle tradisjoner, men også på et sosialt system som konkret innser fordelene ved å følge og hedre fellesskapet fremfor sitt eget individ. interesser.

Dette er på mange måter det motsatte av det menneskesyn som florerer i Vesten. Her oppfattes den enkelte som løsrevet, selvstendig og alene ansvarlig for sin skjebne og lykke. Ideen om fellesskap får en østlending instinktivt til å se etter likhet i stedet for forskjell. Østens logikk er en «både-og»-holdning, mens vestens logikk er en «enten-eller»-holdning.

Østlig logikk kan være vanskelig å forstå ettersom den favoriserer intuisjon fremfor fornuft, symboler fremfor konsepter. Østens tanke er mindre interessert i faktisk kunnskap om den ytre verden, dens interesse er mer i det essensielle vesenet, den indre verden.

Ditt kinesiske dyr, Adtrology width=

Hver for seg har vestlige og østlige tanker styrker og svakheter. Den største svakheten oppstår imidlertid hvis du velger den ene fremfor den andre.

Det er generelt fruktbart å avvenne seg fra å ta stilling enten for eller imot. Bedre å prøve å komme frem til en høyere ikke-motsigelsestenkning som bruker det beste fra begge tilnærminger.

Den kulturelle konteksten disse tankesettene har oppstått i er svært forskjellig, og de kan ikke enkelt sammenlignes eller brukes uten å forstå dem.

Når kinesisk astrologi gir deg anbefalinger om hvem som er din beste partner, hvem du kommer best overens med, hvem du er i konflikt med, hvilke tider som er gunstige og ugunstige for deg osv. osv. – dette er ikke spådommer skrevet i stein.

Dette er mulige utfall som med fordel kan brukes til å vurdere og adressere mulighetene og nedfallsgrupper som situasjonen | konstellasjonen har i vente for deg.

Navigation Oversikt NavigationHitta djur NavigationPartner