Alt om Tarot | Minor Arcana | Sverd

Tarot Sverd

Sverd
Representerer det mentale planet. De gjenspeiler våre mentale tilstander. Du kan også kalle det det mentale bevissthetsplanet. Når du trekker et kort fra Sverd peker det mot den intellektuelle kvaliteten på tanker, holdninger og tro. Sverd peker på aktivitet som finner sted på det mentale bevissthetsplanet. Når vi begynner å reflektere og behandle den fysiske virkeligheten er vi i sverdene.

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

1234567
891011121314

Arcana Minor (de små mysteriene) dekker fra nr. 1 til nr. 10 i hver av tarotsettets fire serier. Hver serie representerer forskjellige aspekter av personligheten. Arcana Minor tar for seg den konkrete fysiske virkeligheten, og inneholder kunnskap om konkrete emner som natur, geografi, fysikkens lover, matematikk osv. Her fortelles hva som skjer på det fysiske planet.

Sverd no. 1 til 10 er i Arcana Minor.

Tarotkort | Swords, Sverd 1

Tarotkort | Swords, Sverd 2

Tarotkort | Swords, Sverd 3

Tarotkort | Swords, Sverd 4

Tarotkort | Swords, Sverd 5

Tarotkort | Swords, Sverd 6

Tarotkort | Swords, Sverd 7

Tarotkort | Swords, Sverd 8

Tarotkort | Swords, Sverd 9

Tarot | Sverd, Swords | 10

De siste 4 kortene er Hoffkort. Hoff kortene er de fire høyeste tarotkortene i hver av de fire seriene. Disse kortene kalles Page, Ridder, Dronning och kung. Med andre ord veldig lik vanlige spillekort.

Mens Major Arcana tar for seg den overordnede utviklingen vi mennesker må gjennom  – og Arcana Minor tar for seg den konkrete fysiske virkeligheten – handler hoffkortene om den interaksjon vi har med andre mennesker, om menneskelig atferd, psyke og sinn.

Hvis et hoffkort trekkes, viser det at mesterskap på et visst nivå er realisert og er aktuelt i den aktuelle situasjonen. Hoffkortets serie (Sverd, Stokke, Mynter, Begre) viser på hvilket bevissthetsnivå mesterskapet finner sted eller demonstreres.

Hoffkortene kan sees på som beskrivelser av seksten mennesketyper, på samme måte som de tolv stjernetegnene (vestlig astrologi), eller de tolv dyretegnene (kinesisk astrologi). Hoffkortene kan dermed ses som en modell som beskriver de typiske tanke- og handlingsmønstrene som hver av de 16 personlighetstypene har.

Disse 16 personlighetstypene representerer ulike aspekter ved personligheten og kalles de fire fysiske mesterskapene (Mynter), de fire mentale mesterskapene (Sverd), de fire emosjonelle mesterskapene (Beger) og de fire åndelige mesterskapene (Stokke).

Basert på navnet vårt er vi alle assosiert med ett av de 16 rettskortene, og det sies å være den grunnleggende egenskapen vi bærer med oss ​​gjennom hele livet. For å ha et harmonisk og lykkelig liv, må vi kunne mestre alle 16 mesterskapene.

Tarot Sverd

Sverdene symboliserer det mentale, konflikter i personen men også med andre. Hendelser og utvikling. Fra tanke til handling. I Sverdene har du hendelsene, alt som hisser opp og skaper din virkelighet, din hverdag på godt og vondt. Det er mye kraft i disse kortene, de vil at ting skal bevege seg, endre seg, vokse. Dominans av sverd viser følelser og tanker i stedet for handling. Stor mental aktivitet og blokkeringer.

Tarot | Sverd, sverd | 1

1 Sverdenes Ess
Styrke

En ny begynnelse på alle måter. Sterke krefter. Omvendt skuffelser og tapt energi. Ace of Swords: Kortet med nye muligheter på områder som har med intelligens, tanker, rettferdighet og logikk å gjøre. Kortet viser til suksess, mot og styrke til tross for motgang. Kortet vil også indikere en ny idé eller en endring i holdninger.

Tarot | Sverd, Swords | 2

2 Sverd
Lettelse

Bekymringer løst. Omvendte bekymringer ble løst på feil måte. To sverd står for fred. En konflikt undertrykkes. Du kan ikke håndtere alt og du bryr deg ikke om konflikter som kan eksistere. Du aksepterer en vanskelig situasjon uten å prøve å endre og påvirke.

Tarot | Sverd, sverd | 3

3 Sverd
Konflikt

Konflikter med seg selv og andre, evt. skilsmisse. Tap. Omvendt tvil, ubalanse. Tap eller sorg. Tre sverd står for hjertesorg, skilsmisser, samlivsbrudd og andre former for separasjon.Kortet indikerer tårer og indre smerte. Du ønsker å bli sviktet eller såret i et forhold.

Tarot | Sverd, Swords | 4

4 Sverd
Energiløs

Hvile, muligens på grunn av sykdom. Rolig. Omvendt Vanskelig å se fremover, mulig langvarig sykdom. Ild sverd står for hvile. Dette er din tid for å ta en pause. Kortet kan også indikere nødvendig sykehusopphold eller utilsiktet sykdom.

Tarot | Sverd, sverd | 5

5 Sverd
Stress

Feighet og fiaskoer. Understreke. Omvendt avlastning, balanse og begynnelsen på harmoni. Fem av sverd representerer nederlag. Kortet refererer til uvennlighet, tyveri, juks, kriminalitet, fornedrelse, ødeleggelse, skam, tap, sleipe taktikker, løgner, sladder og ondskap. Ikke et godt kort.

Tarot | Sverd, sverd | 6

6 Sverd
Frihet

Lettelse, frihet. Lange reiser. Omvendt Bekymring. Eventuelt planlagte turer som ikke blir noe av. Six of swords står for reiser. Det kan være ferie, flytting eller reise til et fremmed land. Kortet kan også indikere meditasjon og studier.

Tarot | Sverd, Swords | 7

7 Sverd
Valgfrihet

Bytte av bosted og arbeid. Egne valg som skal tas nå. Korte turer. Omvendt Vanskelig å komme på, utsatt reise. Seven of Swords handler om å stikke av. Du er en ensom ulv som føler at du er mer effektiv alene. Kortet kan også signalisere tyveri. Kanskje noen stjeler ideene dine. Kortet står også for hemmelige planer.

Tarot | Sverd, sverd | 8

8 Sverd
Begrensning

Utenfor, trist og alene, tapt med seg selv. Omvendt fraskriver seg alt ansvar, føler en følelse av lettelse. Åtte sverd står for begrensninger og for en tilsynelatende umulig situasjon.

Tarot | Sverd, sverd | 9

9 Sverd
Angst

Mareritt og bekymringer. Angst og depresjon. Omvendt Mindre ulykker, ufrivillig ensomhet. Dere sverd står for fortvilelse. Kortet har ofte med avvisning å gjøre, og frykten for å ikke bli elsket. Forsinkelser, skuffelser, skyldfølelse, bekymringer, svindel, fiasko, grusomhet, sykdom, ulykker og ulykker er nøkkelord for 9 sverd.

Tarot | Sverd, Sverd | 10

10 Sverd
Tomhet

Ulykker, fortvilelse og tap, sliten og utslitt. Omvendt Voldsom endring eller stillstand. Nå er du på en absolutt bunn. Alt føles grusomt, håpløst og urimelig urettferdig. Ting kan ikke bli verre. Noe er tydelig forbi. Denne avslutningen er ofte smertefull og krever stor forståelse og stort mot. Kanskje noen går bak ryggen din. Vær forsiktig med hvem du stoler på, og tenk deg om to ganger før du signerer noe.

Tarot | Swords | 11

11 Sverdenes Page
Intensitet

Et budskap som betyr en endring. Et barn som har en egen vilje og klarer å oppnå noe godt med utholdenhet. Omvendte planer som går galt, problemer med helsen. Muligheten for vekst kommer i form av et dilemma, og du bør ta utfordringene selv om du føler for det. Det er veldig viktig å være sannferdig. Sverdenes Page kan også referere til sladder, skandaler, sladder, nyheter, kontrakter, dokumenter og nye planer.

Tarot | Swords | 12

12 Sverdenes Ridder
Turbulens

Mange arrangementer i ett på godt og vondt. En ung intens mann med egne mål. Omvendt argumenter og skuffelser gjennom uventede hendelser. Ridder av Sverdene indikerer endringer i livet ditt. Det kan være kamper som skal utkjempes og fiender som skal beseires med våpen i hånden. Kortet står for kamp, ​​uforsiktighet, irritasjon og kamp for rettferdighet.

Tarot | Swords | 13

13 Sverdenes Dronning
Bevissthet

Klar tenkning og nye løsninger. En kvinne som er intelligent og rask i aksjon. Omvendt sladder og falske rykter. En falsk kvinne som ikke holder ord. The Queen of Swords er vant til å være alene og stole på seg selv. Hun kan være separert, skilt eller enke. Ofte refererer kortet til en kald, uoppnåelig kvinne. Kortet er ofte en advarsel om at man ikke må bli lurt. Motivene skal gjennomskues, og følelsene skal settes ord på. Kortet kan også indikere en lærd kvinne i en viktig stilling.

Tarot | Swords | 14

14 Sverdenes Kung
 Avtale

Kontrakter som har med lov eller større dokumenter å gjøre. Avtale. En mann som er sikker på seg selv og har en sterk posisjon. Omvendt En avtale som gjør mer skade enn nytte. En voldsomt uærlig mann med mistet kontroll. Konge av Sverdene er intellektuell, analytisk, veltalende, rettferdig, etisk, fornuftig og logisk. Han vet hva han vil og hvordan han skal uttrykke det. Kortet beskriver situasjoner som har med dømmekraft og informasjon å gjøre.

Navigation Komplett Navigation Trekk Navigation Essens