Alt om Tarot | Minor Arcana | Sverd 5

Tarot Sverd 5
Fem Sverd
5 Swords

Overordnet betydning
Fem sverd representerer nederlag, overgivelse, oppgivelse, alvorlig konflikt, stress og mangel på kommunikasjon. Innenfor Sverdene har vi fem kort som advarer mot fiendtlighet, aggresjon, trusler og vold, og som sådan kan disse kortene representere situasjoner vi håper aldri å møte i livet vårt, f.eks. kriminalitet, tyveri, mobbing, overgrep, overfall, voldtekt og drap.

Imidlertid kan disse seriøse kortene i Sverd også representere nødvendig handling, forsvaret du noen ganger må mønstre for å beskytte deg selv og dine verdier. Så disse kortene – inkludert tarotkortet Five Sverd – kan sees på som en oppfordring til handling for å håndtere nederlag, konflikter osv.

Beskrivelse
Fem sverd viser en mann, antagelig en seierherre, som holder eller samler sverd. Han holder tre sverd og to andre sverd ligger på bakken ved siden av ham. To andre skikkelser, kanskje de beseirede, ser ut til å gå bort fra mannen. De går ned mot vannet i bakgrunnen. Skyene på himmelen er taggete og truende.

Kortet indikerer at det er behov for å gjenkjenne begrensninger og å arbeide innenfor begrensningene som utgjør din nåværende situasjon. Bildet ser ut til å reflektere nederlag og fortvilelse.

Tolkning
Kortet indikerer frykt for et vanærende nederlag. Det kan tyde på at en kamp ble vunnet med uærlige midler, og at taperen må tåle, selv om stoltheten hans får et alvorlig slag. På denne måten kan kortet ses på som veldig positivt, da det indikerer at du er forberedt på å møte frykten for å mislykkes.

Og ved å se, forstå, akseptere og gi slipp på angsten, blir du fri. Men undersøk likevel for eksempel om frykten for å mislykkes skyldes et minne fra fortiden (se her for eksempel for fem år siden), som har skadet selvtilliten og selvfølelsen.

Kortet symboliserer at du på grunn av opplevd frykt i tanken er innsnevret i kropp, følelser og sinn, noe som gjør at din måte å tenke på blir forvrengt og trangsynt. Du må forholde deg til realitetene og være så konstruktiv og kreativ som mulig for å forbedre situasjonen din.

Vær forsiktig med å tvinge løsninger eller adferd blindt, uten å ha undersøkt hva eller hva slags handling som er nødvendig i den aktuelle situasjonen. Du må akseptere dine begrensninger og blokkeringer før endringer kan skje.

Utdypning
Andre ord som beskriver de fem av sverd er: advarsel, kjempe mot, aksept av begrensninger, tap, behov for å jobbe innenfor begrensninger og skam.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 5, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør taroten om. Dette kommer ofte til uttrykk på den måten at i løpet av de neste fem ukene | måneder | år vil det være en fordel for deg å gi slipp på negativ tenkning og gamle ideer som hadde med frykt for å mislykkes å gjøre.

Astrologi
Venus i Vannmannen. Frykt for å gå i nye retninger som er viktige for deg.

Affirmation
Jeg ser frykten for å mislykkes i øynene. Gjennom anerkjennelse av angsten blir jeg frigjort fra angsten. Jeg møter virkeligheten.

Tarot | Sverd 5

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!