Kinesisk astrologi | Finn ditt kinesiske dyr


rat pig dog
ox


rooster
tiger monkey
rabbit goat
dragon
snake
horse

I følge kinesisk astrologi har du egenskaper og atferd som er karakteristiske for dyret som representerer fødselsåret ditt. Det er en god idé å bli venn med årets dyr, da det kan gi deg masse flaks, lykke og rikdom.

Kineserne har stor respekt for de tolv dyr og derfor har mange av dem sitt eget årlige dyr representert i form av små figurer i hjemmene sine, på samme måte som det er veldig populært å ha smykker, nøkkelringer osv. deres årlige dyr.

Avlen av åringene gjøres for å få frem deres medfødte egenskaper og personligheter. Og fordi det antas at årets dyr for din fødsel kan bringe flaks, lykke og rikdom – hvis du er gode venner med dyret ditt!

For en orientaler er det viktig å kjenne sitt heldige element og heldige dyr. Dette er naturlige landemerker i en verden hvor du definerer deg selv ut fra relasjonene du inngår – mer enn én definerer seg selv som et selvstendig individ.

For en orientaler er astrologi altså ikke en selvstendig disiplin som kan praktiseres etter eget ønske. Det er ikke en hobbyaktivitet, men en integrert del av dagliglivet hvor alt er underlagt målet om å skape optimal harmoni mellom yin og yang.

Noe som forøvrig ikke er målet i seg selv. Staten der det er balanse og harmoni mellom yin og yang er ikke målet i seg selv, men posisjonen som potensielt vil bringe størst fremgang, lykke, velstand og flaks, for individet, gruppen, landsbyen, samfunnet, nasjonen og verden som helhet.

Fordi denne optimale tilstanden av harmoni antas å være midlertidig i naturen, kan den vanskelig forutsies, enn si bevisst og målrettet oppnås og opprettholdes. Og dermed blir tankegangen om å hele tiden strebe mot den optimale tilstanden av harmoni en livsstil, mer enn noe som må håndteres individuelt.

Kinesisk astrologi

Hitta Djur
Den kinesiska kalendern!

2043 10.2 Grisens år VannFem elementer | VannYin
2042 22.1 Hundens år VannFem elementer | VannYang
2041 1.2 Hanens år Metall Fem elementer | Metall Yin
2040 12.2 Apens år Metall Fem elementer | MetalYang
2039 24.1 Getens år Jord Fem elementer | JordYin

2038 4.2 Hestens år Jord Fem elementer | JordYang
2037 15.2 Slangens år IldFem elementer | Ild Yin
2036 28.1 Dragens år Ild Fem elementer | Ild Yang
2035 8.2  Kaninens år Trä Fem elementer | TreYin
2034 19.2 Tigerns år TreFem elementer | TreYang
2033 31.1 Oxens år VannFem elementer | VannYin
2032 11.2 Rottens år VannFem elementer | VannYang
2031 23.1 Grisens år Metall Fem elementer | MetallYin
2030 3.2 Hundens år Metall Fem elementer | MetallYang
2029 13.2 Hanens år Jord Fem elementer | JordYin
2028 26.1 Apens år Jord Fem elementer | JordYang
2027 6.2 Getens år Ild Yin

2026 17.2 Hestens år Ild Fem elementer | Ild Yang
2025 29.1 Slangens år TreFem elementer | TreYin
2024 10.01 Dragens år TreFem elementer | TreYang
2023 22.1 Kaninens år Vann Fem elementer | VannYin
2022 01.01 Tigerns år Vann Fem elementer | Vann Yang
2021 12.02 Oxens år Metall Fem elementer | MetallYin
2020 25.01 Rottens år Metall Fem elementer | MetallYang
2019 5.2 Grisens år Jord Fem elementer | JordYin
2018 16.2 Hundens år Jord Fem elementer | JordYang
2017 28.1 Hanens år Ild Fem elementer | Ild Yin
2016 8.2 Apens år Ild Fem elementer | Ild Yang
2015 19.2 Getens år TreFem elementer | TreYin

2014 31.1 Hestens år TreFem elementer | TreYang
2013 10.2 Slangens år Vann Fem elementer | Vann Yin
2012 23.1 Dragens år Vann Fem elementer | Vann Yang
2011 3.2 Kaninens år Metall Fem elementer | MetallYin
2010 14.2 Tigerns år Metall Fem elementer | MetallYang
2009 26.1 Oxens år Jord Fem elementer | JordYin
2008 7.2 Rottens år Jord Fem elementer | JordYang
2007 18.2 Grisens år Ild Fem elementer | Ild Yin
2006 19.1 Hundens år Ild Fem elementer | Ild Yang
2005 9.2 Hanens år TreFem elementer | TreYin
2004 22.1 Apens år TreFem elementer | TreYang
2003 1.2 Getens år Vann Fem elementer | Vann Yin

2002 12.2 Hestens år Vann Fem elementer | VannYang
2001 24.1 Slangens år Metall Fem elementer | MetallYin
2000 5.2 Dragens år Metall Fem elementer | MetallYang
1999 16.2 Harens år Jord Fem elementer | JordYin
1998 28.1 Tigerens år Jord Fem elementer | JordYang
1997 7.2 Oxens år Ild Fem elementer | Ild Yin
1996 19.2 Rottens år Ild Fem elementer | Ild Yang
1995 31.1 Grisens år TreFem elementer | TreYin
1994 10.2 Hundens år TreFem elementer | TreYang
1993 23.1 Hanens år Vann Fem elementer | Vann Yin
1992 4.2 Apens år Vann Fem elementer | VannYang
1991 15.2 Getens år Metall Fem elementer | MetallYin

1990 27.1 Hestens år Metall Fem elementer | MetallYang
1989 6.2 Slangens år Jord Fem elementer | JordYin
1988 17.2 Dragens år Jord Fem elementer | JordYang
1987 29.1 Kaninens år Ild Fem elementer | Ild Yin
1986 9.2 Tigerns år Ild Fem elementer | Ild Yang
1985 20.2 Oxens år TreFem elementer | TreYin
1984 2.2 Rottens år TreFem elementer | TreYang
1983 13.2 Grisens år Vann Fem elementer | VannYin
1982 25.1 Hundens år Vann Fem elementer | VannYang
1981 5.2 Hanens år Metall Fem elementer | MetallYin
1980 16.2 Apens år Metall Yang
1979 28.1 Getens år Jord Fem elementer | JordYin

1978 7.2 Hestens år Jord Fem elementer | JordYang
1977 18.2 Slangens år Ild Fem elementer | Ild Yin
1976 31.1 Dragens år Ild Fem elementer | Ild Yang
1975 11.2 Kaninens år Trä Fem elementer | TreYin
1974 23.1 Tigerns år TreFem elementer | TreYang
1973 3.2 Oxens år Vann Fem elementer | Vann Yin
1972 15.2 Rottens år Vann Fem elementer | VannYang
1971 27.1 Grisens år Metall Fem elementer | MetallYin
1970 6.2 Hundens år Metall Yang
1969 17.2 Hanens år Jord Fem elementer | JordYin
1968 30.1 Apens år Jord Fem elementer | JordYang
1967 9.2 Getens år Ild Fem elementer | Ild Yin

1966 21.1 Hestens år Ild Fem elementer | Ild Yang
1965 2.2 Slangens år TreFem elementer | TreYin
1964 13.2 Dragens år TreFem elementer | TreYang
1963 25.1 Kaninens år Vann Fem elementer | VannYin
1962 5.2 Tigerns år Vann Fem elementer | VannYang
1961 15.2 Oxens år Metal Fem elementer | MetallYin
1960 28.1 Rottens år Metal Yang
1959 8.2 Grisens år Jord Fem elementer | JordYin
1958 18.2 Hundens år Jord Fem elementer | JordYang
1957 31.1 Hanens år Ild Fem elementer | Ild Yin
1956 12.2 Apens år Ild Fem elementer | Ild Yang
1955 24.1 Getens år TreFem elementer | TreYin

1954 3.2 Hestens år TreFem elementer | TreYang
1953 14.2 Slangens år VannFem elementer | VannYin
1952 27.2 Dragens år VannFem elementer | VannYang
1951 6.2 Kaninens år Metall Fem elementer | MetallYin
1950 17.2 Tigerns år Metall Fem elementer | MetallYang
1949 29.1 Oksens år Jord Fem elementer | JordYin
1948 10.2 Rottens år Jord Fem elementer | JordYang
1947 22.1 Grisens år Ild Fem elementer | Ild Yin
1946 2.2 Hundens år Ild Fem elementer | Ild Yang
1945 13.2 Hanens år TreFem elementer | TreYin
1944 25.1 Apens år Trä Fem elementer | TreYang
1943 5.2 Getens år VannFem elementer | VannYin

1942 15.2 Hestens år VannFem elementer | VannYang
1941 27.1 Slangens år Metall Fem elementer | MetallYin
1940 8.2 Dragens år Metall Fem elementer | MetallYang
1939 19.2 Kaninen år Jord Fem elementer | JordYin
1938 31.1 Tigerens år Jord Fem elementer | JordYang
1937 11.2 Oksens år Ild Fem elementer | Ild Yin
1936 24.1 Rottens år Ild Fem elementer | IldYang
1935 4.2 Grisens år TreFem elementer | TreYin
1934 14.2 Hundens år TreFem elementer | TreYang
1933 26.1 Hanens år VannFem elementer | VannYin
1932 6.2 Apens år VannFem elementer | VannYang
1931 17.2 Getens år Metall Fem elementer | MetalYin

FÖDELSEÅR
YTTRE DJUR

Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 1 Rotten
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 2 Oksen
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 3 Tiger
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 4 Kanin, Haren
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 8 Geita
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 7 Hest
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 6 Slangen
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 5 Dragen
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 1 Apen
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 10 Hanen
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 11 Hund
Kinesisk dyrekrets dyreår | De tolv kinesiske dyrene | Dyr nr. 12 Gris

Det kinesiske nyttåret!

I den kinesiske kalenderen starter alltid en måned når det er nymåne, det vil si når månen er mellom jorden og solen og derfor ikke er synlig. Når det kinesiske nyttåret starter er det derfor en nymåne og når det slutter er det fullmåne. Nøyaktig, det starter på dagen for den andre nymånen etter dagen da vintersolverv inntreffer.

Det er 60 muligheter for å kombinere de ti himmelske stammene (de fem elementene i deres Yin, feminine versjon og deres Yang, maskuline versjon) samt de tolv jordiske grenene (de tolv dyretegnene). De kinesiske årene er navngitt basert på disse to komponentene, som brukes sekvensielt i en 60-års syklus.

Det første året i hver syklus kalles Jia-Zi (Wood-Yang-Rot), det andre året Yi-Chou (Wood-Yin-Ox), osv. Når du kommer til slutten av en av komponentene, starter du på nytt. Den nåværende 60-årssyklusen slutter i 2043.

DE TI HIMMELIGE STAMMER
Fem elementer | Tre
Tre
Jia | Yi
Fem elementer | Ild
Ild
Bing | Ding
Fem elementer | Jord
Jord
Wu | Ji
Fem elementer | Metall
Metall
Geng | Xin
Fem elementer | Vann
Vann
Ren | Gul
DE TOLV JORDISKE GRENE
Kinesisk astrologi | Rotta
1. Rotta
Shǔ
Kinesisk astrologi | Okse
2. Oksen
Niú
Kinesisk astrologi | Tiger
3. Tiger

Kinesisk astrologi | Kanin
4. Kanin

Kinesisk astrologi | Drage
5. Drage
Lång
Kinesisk astrologi | Slange
6. Slange
Shé
Kinesisk astrologi | Hest
7. Hest

Kinesisk astrologi | Get
8. Get
Yáng
Kinesisk astrologi | Apan
9. Apan
Hóu
Kinesisk astrologi | Tuppen
10. Tupp

Kinesisk astrologi | Hund
11. Hund
Gǒu
Kinesisk astrologi | Gris
12. Gris
Zhū

De tolv kinesiske dyretegnene er rotte, okse, tiger, kanin, drage, slange, hest, geit, ape, hane, hund og gris. På grunn av oversettelse fra kinesisk blir de tolv dyretegnene noen ganger referert til noe annerledes. For eksempel kalles “Hare” “Kanin”, eller “Ox” kalles “Bull”. Dette er imidlertid kun språklige varianter. Det er bare tolv kinesiske stjernetegn.

FØDSELSMÅNED
INDRE DYR | INNER ANIMAL

Januar  12. Chou 6.1 – 3.2   Okse
Februar  1 . Yin 4.2 – 5.3   Tiger
Mars  2 . Mao 6.3 – 5.4   Kanin
April 3 . Chen 6.4 – 5.5   Drage
Mai  4 . Si 6,5 – 5,6   Slange
Juni  5 . Wu 6.6 – 5.7   Hest
Juli  6 . Wei 6.7  – 5.8   Geita
August  7 . Shen 6.8 – 5.9   Ape
September  8 . Du 6.9 – 5.10   Hane
Oktober  9 . Xu 6.10 – 5.11   Hund
November  10 . Hai 6.11 – 5.12   Gris
Desember  11 . Zi 6.12 – 5.1   Rotte

Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | tiger, måned 1 Yin
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | hare, måned 2 Mao
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | drage, januar, måned 3 Chen
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | slange, måned 4 Si
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | hest, måned 5 Wu
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | geit, måned 6 Wei
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | ape, januar, måned 7 Shen
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | hane, måned 8 Du
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | hund, januar, måned 9 Xu
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | gris, måned 10 Hai
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | gris, januar, måned 11 Zi
Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | okse, måned 12, Chou

BURSDAG
EKTE DYR | TRUE ANIMAL

Mandag Geit Tirsdag Drage Onsdag Hest
Torsdag 
Rotte, gris Fredag Kanin, slange, hund
lørdag 
Ox, Tiger, Hane Søndag Ape

For torsdag, fredag, lørdag er flere dyr tilknyttet. Den kinesiske kalenderen har en 60 års syklus og for eksempel den første torsdagen i syklusen er tildelt rotten ettersom den har det laveste antallet dyr knyttet til torsdagen (rotten og grisen). Neste torsdag i syklusen er tildelt Grisen og så videre til 60-års syklusen er over.

Dette betyr at de som har bursdag på en torsdag, fredag ​​eller lørdag, må konsultere den kinesiske kalenderen for å se hvilket dyr som er knyttet til bursdagen deres og dermed er deres sanne dyr | Ekte dyr.

Kinesisk lykkedyr, ukedager, mandag | GeitKinesisk lykkedyr, ukedager, tirsdag | Drage Kinesisk lykkedyr, ukedager, onsdag | Hest Kinesisk lykkedyr, ukedager, torsdag | Rotte, grisKinesisk lykkedyr, ukedager, fredag ​​| Kanin, slange, hundKinesisk lykkedyr, ukedager, lørdag | Okse, tiger, hane Kinesisk lykkedyr, ukedager, søndag | Ape

FØDSELSTIME
HEMMELIG DYR | SECRET ANIMAL

1-3 Chou Shi Okse 3-5 Yin Shi Tiger
5-7 Mao Shi Kanin 7-9 Chen Shi Drage
9-11 
Si Shi Slange 11-13 Wu Shi Häst
13-15 
Wei Shi Get 15-17 Shen Shi Ape
17-19 
Du Shi Hanen 19-21 Xu Shi Hund
21-23 
Hai Shi Gris 23-01 Zi Shi Råtta

Kinesisk stjernetegn | De tolv kinesiske dyrene | Timer på døgnet

DINE HELDIGE DYR
Du har fire!

Du har mer enn et enkelt kinesisk dyr. Faktisk har du fire! Ditt primære dyr er fra fødselsåret ditt, men du har også et dyr for fødselsmåneden din, samt et dyr for bursdagen din og et dyr for fødselstimen din.

Dyret for ditt fødselsår er ditt ytre dyr. Hvordan du generelt blir oppfattet og karakterisert.

Dyret for fødselsmåneden din er ditt indre dyr. Hvordan du ser deg selv og ønsker å bli sett.

Dyret for bursdagen din er ditt sanne dyr. Du vil i økende grad ha egenskapene til dette dyret etter hvert som du blir eldre.

Dyret for fødselstimen din er ditt hemmelige dyr. Din indre natur, hvem du er i kjernen din, personlighetstrekk som du besitter, men skjuler for omverdenen. Disse kan være av både negativ og positiv karakter.

Kinesisk dyretegn Rotte

1. Rotten

Rotten som ditt ytre dyr
Hvis du ble født i år 2020, 2008, 1996, 1984, 1972 eller 1960, ble du født i rottens år. Rotta har heldige egenskaper og er spesielt god i pengespørsmål. En person født i Rottens år er fantasifull, sjarmerende og en hengiven venn og et familiemedlem som beskytter seg over sine kjære. Rotten er en lidenskapelig elsker med en dyp empati i kjærlighet og kjærlighet.

Rotten som ditt indre dyr
Hvis du ble født i desember, har du rotta som ditt indre dyr (Inner Animal). Dette betyr at Rotten har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Rotten som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en torsdag, kan du ha rotten som ditt sanne dyr (True Animal). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Rotten som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født iperioden 23-01 har du Rotten som ditt hemmelige dyr (Hemmelig dyr). Dette betyr at det som motiverer deg innerst inne er penger. Du er en latent pengegrubber og hvis du kunne gi fritt uttrykk for ønsket om penger, ville du badet i penger som Joakim Von And. Rotten kjennetegnes spesielt ved å være handlingsorientert. Så hvis du føler at noen ganger går ting for sakte, kan det være fordi din hemmelige identitet vil spille.

Les mer om Rotten

Kinesisk dyr Sign The Ox

2. Oksen

oksen som ditt ytre dyr
Hvis du ble født i år 2021, 2009, 1997, 1985, 1973 eller 1961, er du født i oksens år og har oksen som ditt ytre dyr (Ytre dyr). Oksen har en urokkelig natur og fortsetter jevnt og trutt til de når målet sitt. Tyren vil ofre alt for å beskytte og hjelpe sine kjære. Oksen besitter stor verdighet og sterke moralske følelser. Veldig stabil og ganske ukuelig i reisen mot sine mål. Oksen vil være din beskyttende og trofaste støtte.

oksen som ditt indre dyr
Hvis du ble født i måneden januar, har du oksen som ditt indre dyr. Dette betyr at Tyren har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

oksen som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en lørdag, kan du ha oksen som ditt sanne dyr (ekte dyr). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Oxen som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født iperioden 01-03, har du Taurus som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Dette betyr at det som motiverer deg innerst inne er sunn fornuft og besluttsomhet. At ting utvikler seg sakte men jevnt. Oksen er spesielt preget av å være en dyp tenker og alltid bevisst på å nå sine mål. Så hvis du føler at ting noen ganger vakler for mye og mangler en fast kurs, er det fordi din hemmelige identitet vil spille.

Les mer om oksen

Kinesisk dyretegntiger

3. Tigeren

Tigeren som ditt ytre dyr
Hvis du ble født i år 2022, 2010, 1998, 1986, 1974 eller 1962, er du født i tigerens år og har Tiger som ditt ytre dyr (Ytre dyr). Tigeren er viljesterk og kraftig, noe som gir gode muligheter for suksess i livet. Tigeren er ekstremt konkurransedyktig, spesielt når det gjelder å hedre eller beskytte de de elsker og bryr seg om. Tigeren er selve symbolet på rastløshet, eventyr og trangen til å utfordre livet. En tiger er veldig sjarmerende og morsom å være sammen med.

Tiger som ditt indre dyr
Hvis du ble født i måneden februar, har du Tiger som ditt indre dyr (Indre dyr). Dette betyr at tigeren har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Tiger som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en lørdag, kan du ha tigeren som ditt sanne dyr (ekte dyr). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Tiger som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født iperioden 03-05, har du Tiger som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Dette betyr at det som motiverer deg innerst inne er en følelse av eventyr og trangen til å utfordre livet. Tigeren er selve symbolet på rastløshet. Tigeren tar imot enhver utfordring og fiende med urokkelig lyst og iver. Så hvis du føler lyst og lengter etter å bestige en fjelltopp, kan det være fordi din hemmelige identitet gjerne vil ha å være på banen.

Les mer om tigeren

Kinesisk dyr Sign The Kanin

4. Haren

Haren som ditt ytre dyr
Hvis du er født i år 2011, 1999, 1987, 1975 eller 1963, er du født i harens år og har haren som ditt ytre dyr (Ytre dyr). Haren er raffinert, sjarmerende og elegant. Haren er omsorgsfull og støttende. En hare har gode manerer, en utsøkt klesstil, elsker moro og glede og har lett for å involvere andre i dette. De er sensitive elskere og søker en partner som kan tilby trygghet i livet.

Haren som ditt indre dyr
Hvis du ble født i mars, har du haren som ditt indre dyr. Dette betyr at kaninen har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Haren som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en fredag, kan du ha haren som ditt sanne dyr (ekte dyr). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Haren som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født iperioden 05-07 har du Haren som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Dette betyr at det som motiverer deg innerst inne er konsensus om at alle har det bra og er hyggelige mot seg selv og hverandre. Haren er støttende, kjærlig og beskyttende. Så hvis du noen ganger har en overdreven trang til å glede, eller bryr deg for mye om andre, det være seg mennesker eller dyr, kan det være fordi din hemmelige identitet ønsker å spille.

Les mer om haren

Kinesisk dyretegndrage

5. Dragen

Draken som ditt ytre dyr
Hvis du ble født i år 2012, 2000, 1988, 1976 eller 1964, ble du født i dragens år og har dragen som ditt ytre dyr (Ytre dyr). Dragen er rå kraft og lederpotensial. Drager tenker og handler stort. Drager har faktisk nok i seg selv, men trives i forhold til andre som også har store armbevegelser. Drager streber etter suksess og makt. En såret eller mishandlet drage er et trist syn. Dette storslåtte vesenet nekter å akseptere nederlag med den minste verdighet.

Draken som ditt indre dyr
Hvis du ble født i april måned, har du dragen som ditt indre dyr. Dette betyr at dragen har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Draken som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en tirsdag, har du dragen som ditt sanne dyr (Sanne dyr). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Draken som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født iperioden 07-09 har du Dragen som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Det betyr at det som motiverer deg innerst inne er de virkelig store prosjektene, de som krever store armbevegelser og hvor barrieren er ganske høy. Dragen er ofte en “larger than life” skapning som lever, tenker og handler stort. Så hvis du noen ganger forholder deg til store planer, og har et stort ønske om å sette til side toleranse og fleksibilitet, kan det være fordi din hemmelige identitet gjerne vil ha å være på banen.

Les mer om dragen

Kinesisk dyretegnslange

6. Slangen

Slangen som ditt ytre dyr
Hvis du ble født i år 2013, 2001, 1989, 1977 eller 1965, ble du født i slangens år og har slangen som ditt ytre dyr (Ytre dyr). Slangen er klok og full av visdom. Slangen setter intuisjon og følelser over rasjonell tenkning og tror sterkt på sin egen intuisjon. Dette gjør Sanger spesielt egnet for enhver jobb hvor det er viktig å være i forkant av utviklingen og kunne måle tidens trender.

Slangen som ditt indre dyr
Hvis du ble født i måneden mai, har du slangen som ditt indre dyr (Inner Animal). Dette betyr at Slangen har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Slangen som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en fredag, kan du ha slangen som ditt sanne dyr (True Animal). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Slangen som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født iperioden 09-11, har du Snake som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Dette betyr at det som motiverer deg innerst inne er å følge din intuisjon, din egen følelse av hvor ting er på vei. Å være i forkant av utviklingen og kunne måle tidens trender. Så hvis du noen ganger føler behov for å sette til side all begrunnelse og bare følge din egen intuisjon, kan det være fordi din hemmelige identitet ønsker å spille.

Les mer om slangen

Kinesisk dyr Sign The Horse

7. Hesten

Hesten som ditt ytre dyr
Hvis du er født i år 2014, 2002, 1990, 1978 eller 1966, er du født i hestens år og har hesten som ditt ytre dyr (Ytre dyr). Hesten er rask, sterk, men vanskelig å temme. Hesten har en rå sexappeal som tiltrekker seg alle de andre tegnene. Det er litt vanskeligere for dem å holde på partneren sin. Ettersom de har en indre lengsel etter frihet og en slumrende lengsel, opplever de raskt kjærlighet som bindende.

Hesten som ditt indre dyr
Hvis du ble født i måneden juni, har du hesten som ditt indre dyr (Indre dyr). Dette betyr at hesten har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Hesten som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en onsdag, har du hesten som ditt sanne dyr (True Animal). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Hesten som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født iperioden 11-13 har du Hest som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Dette betyr at det som motiverer deg innerst inne er uavhengighet og frihet. Hesten blir lett urolig og kjeder seg fort uten utfordringer og fornyelse. Så hvis du noen ganger føler en sovende lengsel, et ønske om å reise, å møte noe nytt, kan det være fordi din hemmelige identitet gjerne vil ha å være på banen.

Les mer om hesten

Kinesisk dyr Sign The Geit

8. Bukken

Geiten som ditt ytre dyr
Hvis du er født i år 2015, 2003, 1991, 1979 eller 1967, er du født i bukkens år og har bukken som ditt ytre dyr (Ytre dyr). Bukken er kunstnerisk, sjarmerende og sta. Geiter er ikke utpreget systematiske og ikke spesielt materialistiske. De finner rikelig glede og rikdom i sin egen store indre verden. Forelsket er imidlertid geiten ofte en ekte ødemark og overøser sin elskede med mange og vakre gaver.

Geiten som ditt indre dyr
Hvis du ble født i måneden juli, har du geiten som ditt indre dyr (Indre dyr). Dette betyr at geiten har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Geiten som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en mandag, har du geiten som ditt sanne dyr (True Animal). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Geiten som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født itidsperioden 13-15, har du Geit som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Dette betyr at det som motiverer deg innerst inne er fantasien, indre eskapader hvor alt er tillatt og alt kan skje. Bukken er ikke utpreget systematisk og ikke spesielt materialistisk av natur. De finner rikelig glede og rikdom i sin egen store indre verden. Så hvis du noen ganger har vært utsatt for dagdrømmer og overdrevent forbruk av spenningsromaner, kan det være fordi din hemmelige identitet ønsker å komme ut.

Les mer om geiten

Kinesisk dyretegn-ape

9. Apen

Apen som ditt ytre dyr
Hvis du ble født i år 2016, 2004, 1992, 1980 eller 1968, ble du født i apenes år og har apen som ditt ytre dyr (Ytre dyr). Apen er flink og frekk. Aper fester gjerne. Med sin energiske festlige natur er de populære. Den store livsgleden som Apen har gjør at den kan være ustabil i forhold og dens begrensede selvkontroll kan føre den inn i problemer med uhemmet bruk av mat, alkohol, narkotika og annet misbruk.

Apen som ditt indre dyr
Hvis du ble født i måneden august, har du apen som ditt indre dyr (Indre dyr). Dette betyr at apen har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Apen som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en søndag, har du apen som ditt sanne dyr (Sanne dyr). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Apen som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født i perioden 15-17 har du Abe som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Det betyr at det som motiverer deg innerst inne er stor livsglede, “alt må prøves minst en gang”. Apen har lyst på livet og bruker fritt på alt – mat, drikke, penger osv. Så hvis du noen ganger har et stort ønske om å bli stimulert og prøver å fly med fallskjerm eller strikkhopp, kan det være pga. din hemmelige identitet vil gjerne være på banen.

Les mer om apen

Kinesisk dyreskilthane

10. Hanen

Hanen som ditt ytre dyr
Hvis du er født i år 2017, 2005, 1993, 1981 eller 1969, er du født i Hanens år og har Hanen som ditt ytre dyr (Ytre dyr). Hanen ønsker å styre og vil gjøre sitt beste for å lykkes. Hanen er en drømmetype, alltid upåklagelig smart kledd, veldig velstelt og ekstravagant. Haner liker å være i sentrum for oppmerksomheten, bli beundret, lagt merke til og de kan sette på seg ganske melodramatiske handlinger hvis de føler seg neglisjert.

Hanen som ditt indre dyr
Hvis du ble født i måneden september, har du Hanen som ditt indre dyr (Indre dyr). Dette betyr at hanen har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Hanen som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en lørdag, kan du ha hanen som ditt sanne dyr (True Animal). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Hanen som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født itidsperioden 17-19, har du Hanen som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Det betyr at det som motiverer deg innerst inne er å være i sentrum. Å bli beundret, lagt merke til. Til tross for deres ønske om å sosialisere seg med stort sett alle og enhver, er haner ikke overfladiske. De spiller med åpne kort og respekterer de som gjør det samme. Hvis du noen ganger har lyst til å være den store orkesterlederen for alle rundt deg, og bli verdsatt for det, kan det være fordi din hemmelige identitet ønsker å spille.

Les mer om hanen

Kinesisk dyr Sign The Dog

11. Hunden

Hunden som ditt ytre dyr
Hvis du er født i år 2006, 2018, 1994, 1982 eller 1970, er du født i hundens år og har hunden som ditt ytre dyr. Hunden er lojal, sterk og tålmodig. Hunden har en sterk oppfatning av hva som er rett og hva som er galt. Hvis du vil ha et godt forhold, må du klare å ta Hundens milehøye standarder og bringe dem ned på jorden. Dette sensitive tegnet gjør best å bli kjent med andre mennesker sakte og gradvis.

Hunden som ditt indre dyr
Hvis du ble født i måneden oktober, har du hunden som ditt indre dyr (Indre dyr). Dette betyr at Hunden har noen egenskaper, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Hunden som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en fredag, kan du ha hunden som ditt sanne dyr (True Animal). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Hunden som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født iperioden 19-21 har du Dog som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Det betyr at det som motiverer deg innerst inne er et mantra i retning av «lev rett, beskytt de små og svake og bekjemp urettferdighet i alle dens avskygninger, når og hvor den enn dukker opp». Så hvis du noen ganger har lyst til å bekjempe urettferdighet i alle dens former, kan det være fordi din hemmelige identitet ønsker å ta feltet.

Les mer om hunden

Kinesisk dyretegngris

12. Grisen

Grisen som ditt ytre dyr
Hvis du er født i år 2007, 2019, 1995, 1983 eller 1971, er du født i grisens år og har Grisen som ytre dyr (Ytre dyr). Grisen er den heldigste av alle, og representerer velstand og et liv i overflod. I kinesisk astrologi oppfattes grisen som den varmeste og mest ærverdige av alle de tolv dyrene. Griser har utsøkt smak og oppførsel. En naturlig luksuriøs natur og sans for estetikk og kvalitet – innen interiør, mat, klær mm.

Grisen som ditt indre dyr
Hvis du ble født i måneden november, har du Grisen som ditt indre dyr (Indre dyr). Dette betyr at Grisen har noen kvaliteter, verdier, evner som du besitter og identifiserer deg med. Disse egenskapene er en vesentlig del av hvordan du oppfatter deg selv og ønsker å bli oppfattet av andre.

Grisen som ditt virkelige dyr
Hvis du ble født på en torsdag, kan du ha grisen som ditt sanne dyr (True Animal). Det virkelige dyret ditt representerer hvem du vil se ut som når du blir eldre.

Grisen som ditt hemmelige dyr
Hvis du er født iperioden 21-23, har du Grisen som din hemmelige identitet | ditt hemmelige dyr! Dette betyr at det som motiverer deg innerst inne er en følelse av estetikk og kvalitet. Grisen har utsøkt smak og er en så perfeksjonist at de noen ganger blir oppfattet som snobber. Men det er en misforståelse. Griser har rett og slett en naturlig luksuriøs natur og sans for estetikk og kvalitet – innen interiør, mat, klær osv. Så hvis du noen ganger kan bli opprørt over dårlig smak og stil, kan det være fordi din hemmelige identitet ønsker å komme ut.

Les mer om grisen

Navigation Oversikt NavigationHitta djur NavigationPartner