Alt om tarot | Major Arcana | Ypperstepresten

Tarot Major Arcana 5
Ypperstepresten
The Hierophant

Overordnet betydning
Ypperstepresten representerer en rådgiver eller mentor som kan gi deg visdom og veiledning eller en åndelig eller religiøs rådgiver som en prest, predikant eller munk. Det er et kort som peker på visdommen i å lytte til tradisjon, å følge konvensjoner.

Dette innenfor alle områder, f.eks. økonomi, politikk, medisin, utdanning og sosialt. Ypperstepresten tilsier ikke at du må følge de tradisjonelle normene, men påpeker bare visdommen i at du får kunnskap, råd og oversikt fra de allerede etablerte.

Beskrivelse
Ypperstepresten sitter på en trone i en rød pavekappe. Et hvitt bånd med et kors på er sydd på toppen. På hodet bærer han en tredelt krone (i tre nivåer), som symboliserer hans visdom om menneskets fysiske, følelsesmessige og mentale sfærer. Hierofanten opptrer i denne forbindelse som lærer.

I venstre hånd holder Ypperstepresten det tredelte korset; som et symbol på kropp, sjel og ånd, eller treenighet – det er symbolsk for hans åndelige autoritet. Med den andre hånden viser han et gammelt kristent tegn på velsignelse.

På hver side av ypperstepresten står en søyle. Kolonnen til høyre representerer loven og kolonnen til venstre representerer friheten til å ta et valg for deg selv, velge å adlyde eller ulydige. Det at ypperstepresten sitter mellom de to søylene symboliserer også hans rolle som fjerner av motsetninger. Ved føttene hans ligger en gull- og en sølvnøkkel, som representerer solens og månens energi.

De to herrene som kneler nederst på kortet viser at ypperstepresten også representerer den som innleder. Hver innvielse utvider vår bevissthet og krever at vi fornyer og regenererer oss selv.

At det er to skikkelser symboliserer læren om alle livets dualiteter, som for eksempel yin og yang, kvinne og mann. Hierofanten har forent de mannlige og kvinnelige delene i seg og utviklet dem til perfeksjon. Ypperstepresten representerer brobyggeren som danner bindeleddet mellom mennesket og Gud.

Tolkning
Ypperstepresten refererer til det åndelige aspektet i hver enkelt av oss som kan etablere en indre forbindelse, enhetlig opplevelse eller kommunikasjonslinje mellom vår hverdagsbevissthet og en intuitiv forståelse av det guddommelige og de åndelige lovene.

Kortet symboliserer åndelige verdier og respekt for guddommelig lov, men symboliserer ikke nødvendigvis noen spesiell religiøs retning. Forståelsen av den åndelige loven handler også om det unike forholdet hver enkelt av oss må inngå med vår helt egen idé om Gud.

Ypperstepresten symboliserer læring og undervisning, og ettersom det særlig er i sammenheng med familie og venner at tro og individualitet settes på prøve, er kortet spesielt opptatt av familie- og sosiale problemer og bekymringer.

Når du blir trukket til dette kortet, er det på tide å stole på din dypeste tro når det kommer til sosiale relasjoner i vid forstand.

Når du trekker dette kortet, er det en referanse til at hvis du er en søker, er det på tide å rette oppmerksomheten mot de åndelige tingene, for å utvide forståelsen av hvordan verden og livet ditt henger sammen. Kortet symboliserer et ønske om å virkelig forstå ting filosofisk eller åndelig og samtidig et ønske om å finne virkelig mening og/eller formål med livet.

Dette kan for eksempel gjøres gjennom studier, kurs i personlig utvikling, å følge en spirituell lærer eller meditasjon. Jakten på deg selv vil lede deg inn i åndelige riker. Det må imidlertid huskes at selv om frihet kan oppnås gjennom kunnskap, må man være forsiktig med å være urådig eller bruke energien sin ukonstruktivt.

Utdypning
Andre ord som kjennetegner ypperstepresten er: religion, utdanning, åndelig mening med livet, veiledning, indre eller åndelig veileder, forvandling, tjeneste og plikter. Bundet til samfunnsmessige konvensjoner. Den bundne partneren eller ekteskapet. Slaveri. Behovet for ikke å avvike. Behovet for å bli akseptert i sosiale sammenhenger.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 5, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør taroten om.

Astrologi
Hierofanten er assosiert med det astrologiske tegnet Oksen. Oksen symboliserer jord, og står for fysiskhet og materie. Taurus minner oss om å initiere og handle på våre ideer og gi dem form.

Affirmation
Jeg blir inspirert av situasjoner der jeg kan lære og lære av meg. Jeg er åpen for å lære nye ting.

Tarot | Ypperstepresten

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!