Alt om tarot | Major Arcana | Måtehold

Tarot Major Arcana 14
Måtehold
Temperance

Overordnet betydning
Måtehold er en oppfordring til å rose deg selv for din evne til å tilpasse seg situasjoner med et klart sinn og rolig hjerte og holde balansen. Det er en oppfordring til deg å sette pris på disse egenskapene i deg selv når de oppstår.

At du fokuserer på hvordan livet ditt er så mye lettere når du virkelig er i kontakt med den du er innerst inne, og har kontroll over hva du verdsetter og ditt eget moralske kompass.

Din ro med deg selv er ganske avgjørende for at du skal kunne navigere i dine egne ambisjoner og sette deg mål. Måtehold er en oppfordring til å prise deg selv for din eksisterende balanse, fred, tålmodighet. Og at du anerkjenner hvordan din egen fred og ro baner vei for din suksess og lykke.

Dermed er det i vid forstand en oppfordring til deg om å rydde opp i alle negative energier i livet ditt – og samtidig gjøre en innsats for å styrke de positive energiene som allerede finnes.

Beskrivelse
Måtehold viser en mann med vinger, eller en engel som står ved en bekk. Den ene foten hviler på bakken i bevissthet, og den andre hviler i strømmen av underbevisstheten, som også kan sees på som en indikasjon på broen mellom sinn og kropp. I hendene hans holder denne nesten androgyne skapningen to Beger og heller væske fra den ene til den andre.

Det er essensen av livet som helles fra underbevissthetens sølvbeger til bevissthetens gyldne kopp og tilbake igjen. Hell innholdet forsiktig fra en til en annen uten å søle noe – en indikasjon på mestring.

Den flytende væsken mellom koppene henspiller på den konstante bevegelsen som er nødvendig for å opprettholde helsen. Det ser ut til at vannet som strømmer mellom de to koppene er en kontinuerlig strøm av energi som forbinder begge koppene. Kortets symboler representerer den overordnede foreningen av motsetninger som skaper noe nytt.

Kortet viser også noe om mestring. Ved engelens føtter vokser to liljer som et symbol på fornyelse. I bakgrunnen fører en svingete vei over åser til fjell og soloppgangen i det fjerne. Trekanten på engelens bryst er et symbol på enheten mellom kropp, sinn og ånd. Det kan også tolkes som en trekant i kvadrat: ånd i materie.

Tolkning
Kortet symboliserer kompromisser og samarbeid. Det refererer til å blande motsetninger. Riktig blanding er viktig for at sluttresultatet skal bli bra. For eksempel, i et forhold må begge parters behov dekkes for at forholdet skal forbli sunt. Et ulikt bidrag fra den ene parten skaper disharmoni.

Kortet antyder at ved å forene to eller flere prinsipper, kan en større helhet skapes. Kortet minner oss om at det er viktig å skape en balanse mellom paradokser, motsetninger og polariteter i vår natur.

Kortet antyder at du må blande motsetninger. Du må kanskje bruke nøye kontroll når du balanserer de ulike elementene. Du må nå samarbeide og inngå kompromisser i forhold. Du må involvere andre i følelsene dine for å oppnå større harmoni. I sitt negative aspekt kan Modesty referere til å kaste bort kreativ energi eller holde tilbake frosne følelser.

Utdypning
Andre ord som beskriver Måtehold er: balansering, alkymi, kvantesprang, lek med energi, omtenksomhet, renhet, avholdenhet, avklaring og tilpasning. Kvinnen prøver å forene to motsatte egenskaper: å skape balanse. En situasjon som må kombineres nøye for å oppnå resultater. Et harmonisk forhold.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 14 – som i numerologi ofte reduseres til 5 (summen av 1+4) som betyr at du må ta hensyn til disse to tallene i forhold til utfordringen du spør taroten om.

Astrologi
Kortet er knyttet til det astrologiske tegnet Skytten. Skyttens egenskaper er å uttrykke våre visjoner og drømmer.

Affirmation
Jeg er en kreativ, godt integrert person. Jeg er en åpen kanal for kreativ energi.

Tarot | Måtehold

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!