Alt om tarot | Major Arcana | Den Hengte Mann

Tarot Major Arcana 12
Den Hengte Mann
The Hanged Man

Overordnet betydning
Den Hengte Mann forteller at det er en situasjon du ikke er fornøyd med. Du kan føle at du sitter fast i et hjørne eller fanget i en situasjon eller sinnstilstand som ikke gjør deg lykkelig, men du har kraften til å frigjøre deg selv. Dette kan innebære å gå bort fra situasjonen eller ganske enkelt endre perspektiv på den.

Kortet er en invitasjon til å gå utenfor deg selv og se på situasjonen din fra en annen vinkel. Gi deg selv tid til å bare slappe av, slutte å prøve å kontrollere ting. Bare la dem være, og den riktige handlingen, de riktige avgjørelsene vil komme til deg. Den utilfredsstillende situasjonen Den hengte mannen henspiller på kan for eksempel være din holdning til deg selv, et sykdomsforløp eller et problem knyttet til kjærlighet eller penger.

Beskrivelse
Den Hengte Mann viser en mann som henger opp ned med en fot. Han ser ikke forslått ut, snarere er ansiktet hans rolig, fornøyd og opphøyet. Den Hengte Mann henger med hodet ned slik at blodet (og tankene) kan strømme til hodet hans. Hendene hans er bundet bak ryggen og bena former et kors. Det ser ut som om han har inntatt en høyst ubehagelig og maktesløs stilling.

Hele den vanskelige posisjonen Den Hengte Mann tar symboliserer at for å bryte begrensende mønstre er det nødvendig å innta en markant annen holdning eller posisjon, for eksempel å snu oss selv opp ned for å se det hemmende mønsteret eller fastsittende bevissthetspunktet fra et annet synspunkt. Det refererer også til at samfunnets tradisjonelle verdier blir snudd på hodet og at sannheten er motsatt av hva den ser ut til å være.

Tolkning
Kortet symboliserer et offer av noe for å oppnå noe annet. Her handler det om å ofre noe for å oppnå indre forståelse eller bevissthet om noe. Mannen henger seg altså for å få spesiell kunnskap og kraft. Det er på tide å gå inn i tenkeboksen.

Alt ser ut til å stå i stå, og nytenkning er virkelig nødvendig for å komme videre. Dette symbolet er en påminnelse om at det alltid er mange flere valg, løsninger og perspektiver å ta hensyn til enn de vi har for øyeblikket.

Mannen velger å endre holdning for å finne innsikt og forståelse på en ny måte. Det viser at man må ofre seg for å oppnå noe av verdi. Det kan også være at du må distansere deg mer fra egoet og stole på dypere sider ved deg selv.

Det er viktig å huske at det du ofrer, ofrer du frivillig. Valget tas ved å spørre deg selv hva som egentlig er viktig i livet ditt og hva du kan klare deg uten.

Symbolet inneholder også ideen om å prioritere det åndelige fremfor det verdslige. Kort sagt, du må se på problemene dine og livet ditt fra et helt annet perspektiv og innstille deg på å akseptere helt andre forhold!

Utdypning
Andre ord som kjennetegner Den Hengte Mann er: indre prosess, opplysning, gi slipp, gi opp, hengivenhet, personlig ofring, opplysning, bryte gamle atferdsmønstre, lære å se ting på en ny måte. En pause i livet. Utsettelse av vedtak. Prøver. En tilpasning til skiftende omstendigheter. Ofre.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 12 – som i numerologi ofte reduseres til 3 (summen av 1+2) som betyr at du må ta hensyn til disse to tallene i forhold til utfordringen du spør tarotkortene om.

Astrologi
Kortet kan knyttes til tegnet Fiskene, siden mannen henger på foten, og Fiskene er tegnet i astrologien som råder over føttene. Fiskene er ofte forbundet med ofring og med oppløsning og død, da det er dyrekretsens siste tegn.

Affirmation
Jeg bryter ineffektive gamle mønstre. Jeg slipper taket og aksepterer min nye vei.

Tarot | Hanged Man

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!