Alt om Tarot | Opprinnelse tarotkort

Tarot

TAROT

Et Tarot-sett består av 78 tarotkort fordelt på the major arcana, som består av 22 kort, som sies å være symbolske for 22 prøvelser en person må gjennom for å få innsikt og forståelse av seg selv og konteksten til universet. Rettkortene, bestående av 16 kort, som refererer til mennesker som er viktige i livene våre og det vi ønsker å mestre. Og den lille arkanaen, som består av kortene 1-10 i de fire seriene: Stokke, Beger, Sverd og Mynter.

Tarot

MAJOR ARCANA

Arcana Major betyr de store hemmeligheter/mysterier. Målet er å lede mennesket fra bevisstløshet til å være en del av det større som vi kom fra. Symbolisert av The Fool, som er det første kortet i Major Arcana, for å bli en bevisst del av det større som vi kom fra, symbolisert av Universet, som er det siste kortet i Major Arcana. Major Arcana beskriver dermed menneskets fulle åndelige utviklingsprosess gjennom gjenfødelsene – mot å igjen bli en del av den guddommelige energien som han opprinnelig sprang ut av.

De tjueto kortene kan sees på som bilder av utviklingsveier, universelle prinsipper, universelle erfaringer, som hver eneste person bør tilegne seg i løpet av livet.

Tarot

HOFKORT
Hofkortene er 16 kort som demonstrerer mestring på ulike nivåer av bevissthet. Hvis et hofkort trekkes, viser det at mesterskap på et visst nivå er realisert og er aktuelt i den aktuelle situasjonen. Hofkort-serien viser det nåværende bevissthetsnivået rundt mesterskapet. finner sted eller blir demonstrert.

Hvert individ har i seg en grunnleggende mestring på ett av de fire nivåene. Denne planen er vårt utgangspunkt for å lære og lære av oss. Planeten bestemmes av navnet vi ble gitt ved fødselen og blir funnet ved å telle bokstavene i ditt fulle fødselsnavn.

I tillegg til mestring, symboliserer rettskortene viktige personer i våre liv som fungerer som et «ytre speil» for vår indre mestring. Kongen og dronningen i en serie vil vise oss mennesker som er på vår egen alder eller eldre, mens prinsen og prinsessen vil vise oss folk som er på vår egen alder eller yngre.

Tarot Stokke

MINOR ARCANA

Minor Arcana består av 40 kort, delt inn i de fire kategoriene; Stokke, Beger, Sverd og Mynter. Hver av de fire kategoriene består av 10 kort som representerer ulike aspekter av personligheten. Sverdrepresenterer det mentale planet Beger det emosjonelle planet. Stokke det åndelige plan. Mynter det fysiske planet.

Tretten av de førti kortene er utfordringer, tester som kan utvikle deg som person. De andre tjuesju kortene fra Minor Arcana er der for å møte og takle disse utfordringene.

De tretten utfordringene er fordelt slik at seks er i intellektet, altså innenfor Sverd. Tre er emosjonelle reaksjoner på intellektets tanker. Noe som altså betyr at tre av utfordringene ligger innenfor Beger, da disse representerer det emosjonelle planet. To påvirker energien eller måten du ser på ting (Stokken) og to påvirker vår ytre virkelighet (Myntene).

De tretten utfordringene kan betraktes som temaer i vårt indre som vi må jobbe med. Men for å kjempe med disse tretten utfordringene – tretten beist om du vil – er det tjuesju gaver, talenter som er mye større og som kan overvinne disse utfordringene.

En oversikt over noen av de mange forskjellige tarotkortene ble laget av amerikanerne Stuart R. Kaplan, som i 1968 begynte å importere Rider-Waite-kortene til Amerika, og derfra utviklet seg til å bli en av verdens mest iherdige samlere av tarotkort.

Kaplan har skrevet over tretti bøker om tarotkort – inkludert firebindsverket «Tarot Encyclopedia», som beskriver og viser illustrasjoner fra rundt 3200 tarotsett fra slutten av 1500-tallet og frem til i dag.

Kaplan strekker seg langt for å presentere blant annet en oversikt over de eldste tarotkortene vi kjenner til. Disse stammer fra Nord-Italia og ble produsert etter oppdrag fra Visconti– og Sforza-familiene. Visconti-familien reagerte 1277-1447, hvoretter Milano kort ble erklært republikken Ambrosia, før Francesco Sforza – svigersønn til den siste av Visconti-fyrstene – i 1450 tok tilbake makten og etablerte fyrstedømmet Sforza. Dette vil fortsette til 1499, da den franske kong Ludvig XII ville erklære seg hertug av Milano, og da var festen over.

Av tarotkortene som Visconti- og Sforza-familiene lot datidens berømte malere produsere, er 15 mer eller mindre komplette sett bevart i dag.

De er oppkalt etter stedene der de oppbevares – Morgan-museet i New York, i Bergamo-museet, i byen med samme navn, som ligger omtrent førti km nordøst for Milano, samt en privat samling som tilhører fyrstefamilien Colleoni, også i Bergamo. Samlet blir de referert til som Visconti-Sforza tarotsett. Historisk sett er de veldig interessante siden de regnes som de første eksisterende tarotkortene. For eksempel antas det at årsaken til at tarotkort er litt større enn vanlige spillekort er en rest fra disse første håndmalte tarotkortene, som var relativt store (9 x 17,5 cm).

En annen merkelig funksjon er at i disse originale tarotsettene er det forskjell på hvor mange og hvilke tarotkort som er inkludert. Noen antyder at grunnen til at Djevelen og Tårnet ikke finnes i noen av de overlevende Visconti-Sforza-settene er at disse to svært tøffe kartene ikke ble bestilt av prinsene for å skåne sensitive kvinner og barn.

Andre påpeker at siden karakterene på tarotkortene alle representerer medlemmer av Visconti-Sforza-familiene, er det nok ikke noen som ønsket å bli assosiert med disse svært seriøse kortene.

Dette er nok en del av sannheten, men for bedre å forstå hvilke typer tarotkort som fantes da og hvordan de har utviklet seg til det vi forbinder med tarotkort i dag, må vi søke å følge utviklingen gjennom historien.

Opprinnelsen til vanlige spillekort antas å være Kina, siden det var de som oppfant papiret for over 2000 år siden. Ganske sikkert hadde egypterne allerede funnet ut for rundt 5000 år siden å dunke sammen store ark av marven fra papyrusplanten, og på den måten produsere papyrus å skrive på. Men det var kineseren T’sai Lun som kom på ideen om å hakke opp planter, røre dem opp i vann og helle blandingen på nett, og dermed finne opp papir.

Den oppfinnsomme kineseren fant deretter ideen om å overføre brikkene i et firemanns kinesisk sjakkspill til pappbiter og oppfant dermed også de første spillekortene. Disse spredte seg via Arabia til Europa.

Opprinnelig antas tarotkort å ha vært et spill på linje med andre spillkort. Det ble kalt “Trionfi”, som er italiensk for triumfer, og i de første århundrene ble tarotkort brukt som et underholdende kortspill i tråd med dagens bridge. Det opprinnelige navnet endres gradvis til det italienske ordet “Tarocchi” – på tysk “Tarock” og på fransk og engelsk “Tarot”. Det opprinnelige navnet «Trionfi» kommer trolig fra diktsamlingen Canzoniere, skrevet av den store italienske poeten Francesco Petrarca (1304-1374).

I diktsamlingen finner vi et meget vakkert dikt om Petrarcas store kjærlighet Laura. Han møter henne i ungdommen, som han tilbringer på pavedømmet i Avignon. Knust, erklærer Petrarca sin kjærlighet, men Laura er gift og avviser ham. Kort tid etter dør hun av den svarte pesten. Petrarch udødeliggjør denne ulykkelige kjærlighetshistorien senere i diktet: I TrionfiTriumphs.

Her forteller Petrarca om seks triumfer, som hver kjører i en egen vogn, og hver triumferer over den forrige. Først kommer Kjærlighetens triumf – kjærlighet i form av Amor beseirer guder og mennesker, men blir likevel beseiret av Kyskhet, akkurat som den gifte Laura avviste Petrarch. Kyskhet blir offer for Dødens triumf, på samme måte som den kyske Laura døde av svartedauden. Berømmelse triumferer over Døden mens Lauras minne lever videre, men til og med Lauras berømmelse vil til slutt gi etter for Tidens triumf. Endelig er Evighetens triumf, der Petrarca og Laura gjenoppstår – forent i evig liv.

Disse trumfene er avgjørende for å forstå noe av logikken bak tarotkortene.

Det som skilte Trionfi fra vanlige kortspill var nettopp de tjueto trumfkortene. Den laveste trumf kan trumfe alle kort som ikke er trumf, men kan selv trumfe av et høyere trumfkort. Det er veldig interessant å merke seg at trumfene slår alle de vanlige kortene. Og siden det høyeste ordinære kortet er kongen, representerer alle bildene på trumfkortene noe som er «større enn konger».

Den forklarer at den første tredjedelen av store arkana inneholder mennesker som har en høyere rangering i samfunnet enn kongen (keiserinnen, keiseren, yppersteprestinnen, hierofanten). Den neste tredjedelen inneholder noen menneskelige dyder (måtehold, rettferdighet og styrke) – og åndelige konsepter som er større enn noe menneske (f.eks. kjærlighet symbolisert av de elskende), og den siste tredjedel inneholder himmelske (The Star The Moon The Sun and the Universe) og religiøse kristne konsepter (Guds tårn, Død, Dom og Djevelen) som trumfer alt annet.

Tarot

TAROT OG DET ÅNDELIGE

De fleste er enige om at det ikke var før etter den første franske revolusjonen at tarotkort ble tilskrevet åndelige evner. Franskmennene hadde lenge vært misfornøyde med blant annet adelens og kirkens skattefrihet, og at borgerskapet og bøndene ble holdt utenfor all politisk makt. Da Frankrike ble truet av statens konkurs på 1780-tallet, forsøkte kongen å motvirke truslene ved å kalle til en godsforsamling i Paris våren 1789.

Hensikten var bare å skaffe midler for å overvinne krisen, men i stedet tok deltakerne i forsamlingen initiativet og startet den første franske revolusjonen, som skulle vare til 1799, da Napoleon Bonaparte ble så lei av forskjellige partier var ikke enige om at han tok makten i et statskupp.

Underveis var Ludvig den 16. og den nødlidende dronning Marie Antoinette, i 1793, blitt offentlig henrettet i giljotinen. Den franske revolusjonen var et landemerke ved at den markerte borgerskapets endelige fremvekst som politisk makt, og innvarslet en ny æra der de gamle maktene (autokratiet, adelen og kirken) ble satt utenfor, om enn for en tid. deres innflytelse.

De nye ideene om folkestyre og menneskerettigheter ble grundig diskutert, og generelt ble det søkt i hele Europa etter en ny forståelse av verden og nye politiske og økonomiske sosiale modeller.

I denne atmosfæren av fri tenkning var det noen som fordypet seg i noen bøker skrevet av den franske forfatteren Antoine Court de Gebelin (1719–1784). Denne hadde interessert seg for tarotkort og hadde kommet til den konklusjon at de var bærere av tidløs esoterisk visdom. Han hadde kommet frem til dette ved å studere opprinnelsen til en rekke ord og symboler fra gamle sivilisasjoner. Gebelin var fascinert av hvor mange store sivilisasjoner og imperier som hadde eksistert i fortiden og studerte disse, basert på deres bruk av språk og symboler.

Han publiserte studiene sine i en serie etymologiske ordbøker fra 1776 og utover (Etymologi er studiet av enten ords opprinnelse og utvikling eller opprinnelsen til et enkelt ord). Vi må imidlertid gå tilbake til en annen serie bøker han hadde gitt ut fra 1973 og utover, for å finne årsaken til at Gebelin regnes som en av de aller første opphavsmennene til dagens okkultisme og spiritualitet – og inkludert spesielt for opphavsmannen til tarotkort begynner å bli gitt en åndelig mening.

Fra 1773 hadde Gebelin publisert sine tanker om tidligere sivilisasjoner i verket «Den primitive verden, analysert og sammenlignet med den moderne verden». I bind VIII av denne serien inkluderer han delen om tarotkort, som skal få kolossal betydning. Det er her han beskriver tarotkort som bærere av tidløs esoterisk visdom. Mer spesifikt hevder han at kortene i den store arkanaen faktisk er Thoths bok, noe han argumenterer ved å påpeke at ordet tarot på gammelegyptisk – dvs. hieroglyfene – betyr Thoth, og v.h.a. måten han også påstår at Paris tidligere var hjemsted for en egyptisk helligdom, noe han argumenterer for ved å hevde at ordet Paris på gammelegyptisk betyr Isis, altså den egyptiske gudinnen for kvinner, fødsel, død og hav.

Å koble tarotkortene til de gamle egypterne og hevde at den store arkanaen faktisk er Thoths bok, ville ha kolossal betydning for oppfatningen av tarotkort, som mer enn bare å spille kort.

Den egyptiske guden Thoth var den øverste og største av gudene. Han regnes for å være visdommens gud og oppfinneren av skrivekunsten – det egyptiske ordet for hieroglyfer betyr “gudenes ord”. I sine mange bøker holder han styr på all kunnskap, som antall stjerner på himmelen. Når dommen over et dødsfall er avsagt, er det Thoth som registrerer det i bøkene sine. Men han har også skrevet bok selv. Og absolutt ikke hvilken som helst bok. I den beskriver han hvordan man kan kontrollere universet og hvordan en vanlig dødelig kan se og kontakte gudene som deres like.

Denne kalles Thoths bok, og skulle opprinnelig ha blitt oppbevart i det legendariske biblioteket i Alexandria, hvor den var tilgjengelig for de få utvalgte. Etter at  biblioteket gikk til grunne, døde de fleste historiene om Thoths bok sakte ned, helt til Gebelin hevder at informasjonen i den har overlevd i kodet form gjennom tarotkortene.  

Det var ikke langt unna her og da å koble den jødiske kabbalaen til tarotkortene. Som du vet ble jødene holdt fanget av farao Ramses II, og Gud måtte sende Egypt ikke mindre enn ti plager før Ramses lot Moses og israelittene gå. Det var derfor lett å tenke seg at jødene hadde tatt med seg kunnskap om tarotkortene fra Egypt.

Den franske okkultisten, forfatteren og magikeren Eliphas Levi (1810-1875) forsøkte å lage slike forbindelser mellom Tarot-kort og Kabbalah, ved å koble de tjueto kortene til den store arkanaen med de tjueto bokstavene i det hebraiske alfabetet, og de fire kortene passer med de fire hebraiske bokstavene i Guds navn. Eliphas Levi lagde sine egne skisser for kortene i den store arkanaen, men fullførte bare The Chariot and The Devil.

I Lévis-tarotkortene har hvert kort fått sin egen hebraiske bokstav, og Vognen er nå trukket av to sfinkser, i stedet for to hester. Bøkene som Eliphas Levi skrev skulle også bli en stor inspirasjonskilde for senere okkultister som Aleister Crowley.

Tallrike andre referanser og betydninger ble tilskrevet tarotkortene gjennom hele 1800-tallet. Noen hevdet at hvis du leser ordet tarot på hebraisk måte (fra høyre til venstre), får du nesten torah – som er den jødiske betegnelsen på de mange lovene som finnes i Pentateuken. Numerologer la til sine regler om tallene til tarotkortene, og rosenkreuzere og tempelriddere, som selv hadde røtter i det gamle Egypt, tok også i bruk kortene og tilførte dem enda flere tolkningsmuligheter.

Tarot Sverd

RIDER-WAITE

I 1910 ble Rider-Waite tarotsettet publisert – oppkalt etter utgiveren (William Rider) og forfatteren av beskrivelsene av tarotkortene (Arthur Edward Waite). Dette overser illustratøren Pamela Colman Smith, noe som er urettferdig, da vi i dag ikke vet hvor nøyaktige beskrivelser hun fikk å jobbe ut fra. Og dermed ikke vite hvor mye av designet som faktisk skal krediteres Pamela.

Tarotsettet ble ledsaget av boken “The Pictorial Key to the Tarot”, der A. E. Waite bruker den første delen til å gjennomgå historien til tarotkortene, der han kommer til samme konklusjon som ovenfor, nemlig at de har sin opprinnelse i Italia og at det ikke er bevis for at tarotkort må ha eksistert før 1300-tallet. I den midtre delen av boken gir A. E. Waite en grundig gjennomgang av betydningen av de enkelte tarotkortene.

Selv om Waite tar avstand fra Antoine Court de Gebelin og Eliphas Lévis ideer om at taroten oppsto i Egypt, inkluderer han likevel mange egyptiske symboler i sin egen versjon av tarotkortene. For eksempel blir The Chariot trukket av to sfinkser. Dette er fordi Waite i 1891 ble medlem av Rosenkreuzerlosjen Order of the Golden Dawn, og disse frimurerne trodde at de stammet fra Egypt. Det er altså deres symbolikk som Waite bruker i tarotkortene.

Dette sees også veldig tydelig når man studerer Waites utgave av The Chariot nøye. Den stjernespekkede baldakinen er et frimurersymbol som stammer fra tiden da frimurerne måtte møtes under stjernene, altså i friluft, da de skulle gjøre sine innvielsesritualer. Vognen er ikke en vogn, men en firkantet steinblokk. En grov, uhugget blokk er symbolsk for en frimurer som ennå ikke er helt innviet.

Månefasene på skuldrene hans har ansikter og kalles Urim og Tummim. De brukes av frimurere som har dem fra yppersteprestene i de jødiske templene. Og til og med våpenskjoldet på vogna er et omvendt frimurerforkle. Den bevingede sirkelen er den bevingede egyptiske guden Horus, og den røde snurretoppen er det indiske symbolet for lingham (mannlige kjønnsorganer) og yoni (kvinnelige kjønnsorganer).

Den siste delen av boken tar for seg spådom med tarotkortene. Spådom – fra det latinske divinare, “guddommelig inspirasjon”, er tolkningen av tegn som et middel til å oppnå åndelig kunnskap eller et åndelig grunnlag for beslutning og handling. Gjennom spådom søker man kunnskap om gudenes vilje, utsiktene for fremtiden, årsaken til ulykker osv. Videre anmelder Waite også det keltiske tarotoppsettet, som boken var med på å gjøre populært.

Tarot Mynter

Tarotkort søker å inkludere all kunnskapen vi i det hele tatt har, som bakgrunn for å kunne komme med sine anbefalinger. Så all kunnskap i hele verden – om alt!

Dette er selvsagt litt av en munnfull kunnskap, du er altså ute etter å komme ned til 78 kort. Men dette er absolutt ikke noe nytt. Tallrike religiøse systemer og åndelige konsepter søker på samme måte å danne en universell referanseramme for sine anbefalinger.

Det smarte med å ha samlet all kunnskap i ett system er selvfølgelig at du kan få svar på alt herfra også! Det er mange måter å klassifisere og dele all kunnskap på. Måten tarotkort gjør dette på er ved å dele alt etter om det gjelder ånd, sinn eller kropp. De tre seriene som tarotkortene er delt inn i – den store arcanaen, rettskortene og den lille arcanaen – må dermed ses på som samlingspunkt for all kunnskapen vi har om hver kropp, sinn og ånd.

Navigation Komplett Navigation Trekk Navigation Essens

Ofte stilte spørsmål
Spørsmål og svar | Wiki | Tarotkort, alt om tarot

Hva kan tarotkort brukes til?
Tarotkort brukes til spådom, meditasjon og avklaring av alternativer i ulike bekymringer og spørsmål. Dette gjøres ved å legge ut kart hvor du kan finne gode råd og veiledning. Tarot består av 78 kort med forskjellige illustrasjoner.

Hva kan du spørre tarot om?
Tarotkort kan i prinsippet gi svar på alt! Siden tarotkort antas å inneholde all kunnskap om verden, det vil si all kunnskap i hele verden – om alt! – du kan i grunnen spørre og få svar på alt.

Hva kan du se i tarotkort?
Tarotkort kan i prinsippet gi deg svar på alt. Det er opp til den enkelte kortleser å utlede svaret på spørsmålet som stilles. Dette gjøres ved å tolke tarotkortene som trekkes.

Kan tarot forutsi fremtiden?
I et vestlig syn på spådom er dette noe ufravikelig, noe skjebnen har bestemt vil skje. I et østlig syn på spådom er dette muligheter og nedfallsgrupper som fremtiden byr på. Tarotkort kan fortelle deg om fremtiden – dette krever imidlertid at du først er tydelig på hva du ønsker å oppnå – hvilke muligheter du ønsker å forfølge og hvilke fallgruver du vil unngå. På denne måten kan tarotkortene hjelpe deg med hva du må gjøre for å oppnå dette.

Hva sier tarotkortene om fremtiden din?
Tarotkort kan vise deg muligheter du har i fremtiden – og hva du må gjøre for å utnytte disse mulighetene og hva som hindrer deg i å oppnå det du drømmer om.

Hva betyr de forskjellige tarotkortene?
Tarotkort er delt inn i to kategorier, som kalles ‘The Major Arcana’ og ‘The Minor Arcana’. Hver kategori representerer noe forskjellig i forhold til ulike livsområder. ‘Major Arcana’ består av 22 kort som representerer de større og langsiktige hendelsene i livet.

Kan du sette tarotkort på deg selv?
Ja. Du kan legge tarotkort på deg selv. Tarotkort kan brukes når du har lav selvtillit, jobbbytter, problemer i forhold, utdanningsvalg, jobbintervjuer og i mange andre vanskelige situasjoner i livet. Du kan spørre tarotkortene om stort sett alt der du trenger ekstra veiledning.

Hva er det keltiske korset?
Det keltiske korset er et tarotspredning. Dette gjøres ved å legge tre kort horisontalt og to horisontalt slik at de danner et kryss. Ild kort legges til høyre for krysset. De horisontale forteller om fortid, nåtid og fremtid. De vertikale forteller om bevissthet og underbevissthet. Midt på krysset forteller om sakens kjerne og til slutt brukes de fire kortene til høyre for krysset for å belyse spørsmålet fra utsiden.

Hvor kom tarotkortene fra?
Tarotkort stammer fra 500-tallets Italia, hvor de ble utviklet som en okkult versjon av vanlige spillekort.

Hva er det eldste tarotkortet?
Et av de første settene med tarotkort vi kjenner til ble produsert i år 1428 av maleren Antonio Cicognara for fyrstefamilien Colleoni fra Bergamo i Italia.

Hvilken størrelse er tarotkort?
Tarotkort er tradisjonelt litt større enn vanlige spillekort. Den vanligste størrelsen på vanlige spillekort er 63 x 88 mm, mens tarotkort ofte er 70 x 120 mm.

Hvilken form har tarotkort?
I tillegg til den vanlige rektangulære formen kan du få sirkulære kort. Det finnes et bredt utvalg av historiske tarotkort på for eksempel de franske og italienske statsmuseer samt British Museum. Her kan du se at det gjennom historien har blitt produsert tarotkort i mange forskjellige former og størrelser.

Hva er de mest populære kortene?
Det er tre hodesett som er omtrent like populære; Marseilles tarotsett, Rider-Waite tarotsett og Aleister Crowley tarotsett.

Hvilke tarotkort bør jeg velge?
Du kan fritt velge mellom ulike tarotsett. I ditt valg bør du skille om du synes tarotkortene er vakre og enkle å tolke. Velger du ett av de tre hovedsettene – Marseilles, Rider-Waite, Aleister Crowley – finnes det mange beskrivelser av kortene på nettet.

Hva er Marseille tarotkortet?
Et av de første settene med tarotkort vi kjenner til ble produsert av maleren Antonio Cicognara for fyrstefamilien Colleoni fra Bergamo i Italia, i år 1428. De italienske miniatyrmaleriene var vakre, men vanskelige å tolke og som tarotkort ble til. mer utbredt og populært, er det behov for kart som var enkle å tolke. Dette førte, på slutten av det femte århundre, til opprettelsen av Marseilles tarot satt av Baptiste-Paul Grimaud, som nettopp konsentrerte seg om å være lett å tolke. Settet ble raskt populært og brukes den dag i dag.

Hva er Rider-Waite tarotkort?
Rider-Waite er tarotsettet utgitt av A.E.Waite i 1910 i London. Kortene er designet av Pamela Colman Smith, utgitt av utgiveren William Rider and Son og kalles Rider-Waite-kort.

Hva er Aleister Crowleys tarotkort?
Thoth Tarot kalles tarotsettet som ble utarbeidet av okkultisten Aleister Crowley (1875 – 1947). Lady Frieda Harris (1877-1962) malte kortene. Boken «The Thoth Tarot Deck», som beskriver og illustrerer kortene, ble utgitt i 1947, men selve kortsettet ble ikke publisert før på slutten av sekstitallet.

Hvor gamle er tarotkort?
Det er ingen bevis for at tarotkort eksisterte før 1300-tallet. Den eldste omtale av kort er et dokument fra Bern fra slutten av 1300-tallet, som forteller at det i 1367 ble innført forbud mot «kortspill». Dette er imidlertid fortsatt vanlige spillekort med 52 kort. Tarotkort nevnes først på slutten av 1400-tallet.

Hva er rettskort?
Rettskortene, også kalt de kongelige symbolene, er 16 kort som demonstrerer mestring på ulike nivåer av bevissthet. Hvis et rettskort trekkes, viser det at mesterskap på et visst nivå er realisert og er aktuelt i den aktuelle situasjonen. Hofkort-serien viser det nåværende bevissthetsnivået rundt mesterskapet. finner sted eller blir demonstrert.

Hva er minor arcana?
The Little Arkana består av 40 kort, fordelt på de fire kategoriene; Pinner, beger, sverd og mynter. Hver av de fire kategoriene består av 10 kort som representerer ulike aspekter av personligheten. Sverdene representerer det mentale planet. Koppene, det emosjonelle planet. Stokkene, det åndelige planet. Og Myntene representerer det fysiske planet. Tretten av de førti kortene er utfordringer, tester som kan utvikle deg som person. De andre tjuesju kortene fra Minor Arkana er der for å møte og takle disse utfordringene.

Navigation Komplett Navigation Trekk Navigation Essens