Alt om Tarot | Minor Arcana | Sverd 1

Tarot Sverd 1
Sverdenes Ess
Ace of Swords

Overordnet betydning
Sverdenes Ess representerer nye ideer, nye begynnelser, nye prosjekter, nye planer og gjennombrudd. Det indikerer også intellektuell evne, mental klarhet, klar tenkning og evnen til å konsentrere seg. Kortet representerer å ta riktige avgjørelser, å være rettferdig.

Beskrivelse
Sverdenes Ess viser et bilde av en stor lysende hånd som dukker opp fra en sky og holder et sverd. Over sverdet svever en krone med to greiner – fredens olivengren og seierspalmen som henger fra den. Fjelllandskapet nedenfor virker karrig og ufremkommelig. Esset markerer begynnelsen på noe nytt.

Sverdenes Ess er tveegget og kan skjære i to retninger. Sverdenes Ess representerer elementet luft og symboliserer menneskets evne til å tenke tanker; lage visjoner, formulere ideer og tenke logisk. Med tanke og de tilhørende evner kan man velge enten å forvalte ideer: gjøre gjennombrudd i en livgivende retning (innenfor medisinens eller naturvitenskapens verden) eller i en retning som kan være potensielt destruktiv.

Tolkning
Sverdenes Ess indikerer intellektuell klarhet, original tenkning, strålende sinnskraft og guddommelig inspirasjon. Sverdenes Ess er et symbol på kreativ kraft som oppstår fra intellektuell klarhet. Det symboliserer evnen til å skille i situasjoner der følelser eller tanker oppleves som forvirrede. Sverdenes Ess hjelper oss å skjære gjennom illusjoner, for å si det sånn. Det er med vår skjelneevne og guddommelige inspirasjon vi bestemmer hvilke valg vi skal ta.

Det er opp til mennesket å bruke denne evnen og klarheten til å få innsikt og formidle de anerkjente sannhetene. Men husk å være i kontakt med hjertet/kjærligheten før du forteller andre hva du har gjenkjent. På denne måten kan du sikre at innsikt blir brukt til livgivende formål i stedet for til destruktive formål.

Sverdenes Ess symboliserer også en ny begynnelse. En begynnelse som mest sannsynlig vil føre noe godt med seg: det vil være en begynnelse som også vil ha en tilfredsstillende og konstruktiv slutt. Dette er fordi sverdet er forbundet med en krone, som er et symbol på seier. Men på veien mot seier kan det være en opplevelse av indre konflikt. Dette kan være nødvendig for å få en skikkelig start på de nye tingene som dukker opp.

Den indre konflikten vil vise seg i form av mental forvirring, og uklarheter når det gjelder å skille og ta avgjørelser. Det kan også være at du opplever økt styrke til å bære det du i bunn og grunn opplever som sannhet ut i livet. Det positive i konflikten må da sees ved at den stimulerer og oppmuntrer til mer positive og sanne løsninger.

Utdypning
Andre ord som beskriver Sverdenes Ess: Det tveeggete sverdet som skiller det gode fra det onde, mental klarhet, originalitet, inspirasjon, utvidet oppmerksomhet, opplevd smerte, klarhet, mottakelighet, styrke og motstand.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 1, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør taroten om. Dette kommer ofte til uttrykk på den måten at i neste uke | måned | år vil det være en fordel for deg å uttrykke eller jobbe med den innovative, kreative og intellektuelle siden av deg selv.

Astrologi
Kortet er knyttet til lufttegnene: Vekten, Vannmannen og Tvillingene.

Affirmation
Jeg har mot og styrke, selv i situasjoner som virker vanskelige. Jeg er klar til å starte noe nytt. Jeg bruker hjertet mitt til å ta de riktige avgjørelsene. Jeg bruker tankekraften min til gode formål. Jeg stoler på min dømmekraft. Jeg tenker klart.

Tarot | Sverd 1

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!