Alt om Tarot | Minor Arcana | Mynter 10

Tarot Mynter 10
Ti Mynter
10 Pentacles

Overordnet betydning
Ti Mynter representerer solid fundament, trygghet og lykke på alle områder av livet ditt. Som alle kort innenfor Mynter peker det spesielt på områder knyttet til økonomiske eller materielle problemer. Men det er også et godt kort å få i forhold til familie, da det representerer familieansvar, familieverdier og støtte.

Beskrivelse
Ti Mynter viser en familiescene med tre generasjoner. Den viser en eldre mann som sitter på en gårdsplass og klapper en av to hunder ved føttene hans. Et par og et barn er også sett. Barnet leker med den andre hunden. Figurene befinner seg i en rik slottsbygning.

Ti er tallet på fullføring, og kortet symboliserer oppfylte drømmer og at du liker det du har skapt. Kortet symboliserer også at tiden nå er inne for å verne om, skape eller fokusere på noe fysisk og håndfast som kan eksistere i flere generasjoner, og flere generasjoner kan nyte fruktene av. Det kan være at dette oppnås gjennom prosjekter eller objekter som kan gå i arv.

Tolkning
Kortet symboliserer et ønske om å slå rot og slå seg ned i en base. Basen eller fundamentet kan være i form av å stifte familie, kjøpe hus eller starte en tradisjon. Det viktige her er å skape en følelse av varighet og stabilitet i livet ditt. Kortet gjør deg også oppmerksom på at du har skapt din egen virkelighet.

Hver person, hver begivenhet du selv har tiltrukket deg. Som den gamle mannen på kortet vurderer du livet og kan se at selv om vi anser det som fast og trygt, er det bare et spill der vi mennesker handler. Så kortet forteller deg at du bør være klar over at du selv har skapt all rikdom i livet ditt, og for at dette skal vokse videre må du søke å bli rik på alle livets sider – altså både på det åndelige og de fysiske områdene.

Utdypning
Andre ord som vil kunne karakterisere Ti Mynter er: tradisjoner, arv, overføring av rikdom, perfeksjon, livet er et spill, grunnlaget for familie, fremtidige og varige tradisjoner, uventet økonomisk velstand, engangsbeløp, arv, privilegium, arvegjenstander, rikdom, gamle penger, velstand.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 10 – som i numerologi ofte reduseres til 1 (summen av 1+0) som betyr at du må ta hensyn til disse to tallene i forhold til utfordringen du spør taroten om.

Dette uttrykkes ofte på den måten at i løpet av de neste 10 eller 1 dagene | uker | måneder | år vil det være fordelaktig for deg å øke din rikdom på alle områder – dvs. både på det åndelige og fysiske området. Tiden nå er å verne om, skape eller fokusere på noe fysisk og håndgripelig som er i stor skala.

Affirmation
Jeg ser på verden og er i fred. Jeg nyter verdens rikdom.

Tarot | Mynter 10

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!