Alt om Tarot | Minor Arcana | Stokke 5

Tarot Stokke 5
Fem Stokke
5 Wands

Overordnet betydning
Fem av Stokke representerer argumenter, konflikter, kamper, konkurranse og uenigheter. Det betyr kamp, ​​motstand, kamp, ​​aggresjon og temperament.

Beskrivelse
Fem Stokke viser fem menn som diskuterer eller kjemper mot hverandre med stokkene sine. Det de gjør er mer en aggressiv posisjonering mot hverandre enn en faktisk feide. De berører ikke hverandre, men står i enten forsvars- eller angrepsposisjon. Derfor virker bildet lett og som om det er et spill eller utstilling for mennene.

Samtidig viser de fem mennene at de ikke kan holde seg i ro, noe som kun gjenspeiler ildelementets natur. Kortet indikerer en tid med frustrasjon når det virker som om du må kjempe for alt. Alt virker vanskelig og ikke mye går som planlagt.

Tolkning
Fem Stokke sier noe om å kjempe om resultatene. Du er i skarp konkurranse og du må bruke alle ressursene dine hvis du skal lykkes. Din energiflyt er muligens blokkert eller muligens stillestående, noe som kan uttrykkes ved å oppfatte livet som en belastning.

Du befinner deg i en situasjon mellom hva du ønsker og hva realitetene er. Du kan også være i en situasjon hvor det bare er hverdagen som irriterer og frustrerer deg. I utgangspunktet kan du være engstelig for det ene eller det andre. Din utfordring ligger i å være med på livets utfordringer, huske din indre ro, tålmodighet og holde fokus.

Kortet indikerer at du strever hardt for øyeblikket – kanskje for mye – og at noe av din kreative kraft er blokkert, og strever forgjeves etter nye uttrykksmåter.

Utdypning
Andre ord som beskriver de Fem Stokke er: motstand, ambisjon, konkurranse, kamp, ​​adrenalin, sport, frustrasjon, strid, konflikt, tvetydighet, vanskeligheter, strev, angst, hemning og uoppfylt lengsel.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 5, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør taroten om.

Dette uttrykkes ofte på den måten at i løpet av de neste 5 dagene | uker | måneder | år vil det være en fordel for deg å frigjøre deg fra angst- eller frustrasjonsopplevelser. Det vil være en tid hvor du finner din indre Leo med fordel og uttrykker deg fullt ut – for eksempel gjennom kreative aktiviteter.

Astrologi
Saturn i Løven. Leos kreative ytre kraft blokkeres eller begrenses av Saturn. Saturn ønsker å gjøre alt disiplinert og steg for steg, noe som er vanskelig for Leo, som ønsker å uttrykke seg fullt ut.

Affirmation
Jeg tar ett skritt av gangen. Jeg har tillit til at jeg sannsynligvis vil nå mine mål. Jeg møter rolig utfordringer på min vei. Jeg uttrykker meg kreativt.

Tarot | Stokke 5

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!