Alt om Tarot | Hoffkort | Mynternes Page

Tarot Mynter 11
Mynternes Page
Page of Pentacles

Overordnet betydning
Mynternes Page representerer gode nyheter når det gjelder penger, forretninger, utdanning, karriere, eiendom eller helse. Kortet er en oppfordring til deg om å bruke de gode nyhetene til å bestemme hva du vil og virkelig gå for det. Grip mulighetene dine, og du vil oppnå suksess og lykke.

Beskrivelse
Mynternes Page viser en mann kledd i enkle klær, som holder en mynt med begge hender. Han betrakter mynten som om den er ganske unik, inneholder en spesiell skjønnhet eller inneholder noe mystisk. Kortet symboliserer det tidlige stadiet av et prosjekt eller en prosess, når du får ideer, jobber med dem og tester dem i virkeligheten.

Det er på tide med en langsom, men sikker modningsprosess der du trenger å være der med din omsorg, oppmuntring og beskyttelse. For at prosjektet skal gjennomføres, må de spirende frøene ha næring og energi.

Tolkning
Mynternes Page er konsentrert og tilegner seg kunnskap. Han er innadvendt og fordyper seg. Han ser ut til å være både stabil og omsorgsfull. Når du trekker dette kortet, er det et tegn på at mor/farskap; Graviditet kan være involvert. Det kan også være en fødsel knyttet til ideer, prosjekter, identitet og sider ved deg selv. Kortet symboliserer at du bør ta denne nye begynnelsen på alvor.

Utdypning
Andre ord som kan beskrive Mynternes Page er gode nyheter i jordiske anliggender, solid begynnelse, sette mål, utvikle en plan, legge grunnlaget, dra nytte av muligheter, gode utsikter, utmerke seg i eller søke utdanning, ambisjoner, bestemme hva du vil og gå for det.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 11 – som i numerologi ofte reduseres til 2 (summen av 1+1) som betyr at du må ta hensyn til disse to tallene i forhold til utfordringen du spør taroten om.

Affirmation
Jeg er klar for det nye som kommer inn i livet mitt. Jeg setter pris på det nye prosjektet mitt, med troen på at det vil være nyttig for verden og nyttig for meg selv.

Tarot | Mynter 11

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!