Alt om Tarot | Minor Arcana | Mynternes Ess

Tarot Mynter 1
Mynternes Ess
Ace of Pentacles

Overordnet betydning
Mynternes Ess representerer ny begynnelse og velstand. Det er et veldig godt kort å ha i en tarotlesning, da det betyr at du begynner på noe nytt, noe som vil være veldig positivt. Kortet indikerer at du kan manifestere målene dine, oppnå drømmene dine og realisere potensialet ditt.

Beskrivelse
Mynternes Ess viser en lysende hånd som strekker seg ut fra en sky. I hånden ligger en stor mynt. Under hånden er en hage av hvite liljer. Rundt hagen er det en rosehekk; en hagegang sees som fører gjennom en port i bushen. Gjennom porten i det fjerne kan to fjelltopper sees.

Naturen er symbolsk for gavene og kreftene til jorden og elementet jord. Esset foreslår ny begynnelse på materialplanet. Det kan være i form av verdslig status eller økonomisk vinning.

Tolkning
Kortet symboliserer at det akkurat nå er gode muligheter for å ta økonomiske initiativ. Det henspiller på fødselen av noe nytt som har en materiell, økonomisk karakter. Det kan være i form av en ny jobb, et nytt hjem eller et nytt prosjekt.

Samtidig forteller Mynternes Ess at spiritualitet ikke står i motsetning til materialisme. Fjellene og hagen symboliserer til sammen mysteriet med materielle fysiske gaver – som vi ikke vet hvorfor eller hvor de kommer fra.

Lærdommen er å motta gavene, nyte dem og la dem gå igjen når det er på tide. Kortet indikerer at du er klar for et rikt indre og ytre liv. Alle forutsetninger er tilstede. Unn deg livets rikdom både på det fysiske og åndelige plan. Kropp og ånd kan møtes her i en harmonisk sammenheng.

Utdypning
Andre ord som kan beskrive Mynternes Ess er: gode utsikter for økonomi og stor suksess. Ny økonomisk begynnelse, nye økonomiske muligheter, ny jobb, ny virksomhet, penger, investeringer, sparing, velstand, sikkerhet, stabilitet, overflod, manifestasjon.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 1, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør taroten om. Dette kommer ofte til uttrykk på den måten at i løpet av den neste 1 dagen | uke | måned | år vil det være en fordel for deg å ta økonomiske initiativ.

Affirmation
Jeg mottar gaver. Jeg blir rikere og rikere for hver dag. Jeg er åpen for enhver form for berikelse i livet mitt. Rikdom er min naturlige tilstand.

Tarot | Mynter 1

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!