Alt om tarot | Major Arcana | Yppersteprestinnen

Tarot Major Arcana 2
Yppersteprestinnen
The High Priestess

Overordnet betydning
Yppersteprestinnen besitter intuisjon kombinert med sunn fornuft. Når yppersteprestinnen dukker opp i en tarotlesning, indikerer hun at nå er tiden inne for å stole på instinktene dine, din intuisjon og handle derfra.

Beskrivelse
Yppersteprestinnen sitter kledd i en blå kappe. Hun bærer et hvitt kors på brystet, som kan indikere en forbindelse til Jomfru Maria, eller space & tidens kors. Hun sitter mellom en svart og en hvit søyle, som det er skrevet Jâ og Bâ på, som kan referere til de to bronsesøylene, Boas (fundament) og Jachin (styrke) som sto på terskelen til templet i Jerusalem. Sammen betyr de stabilitet.

Yppersteprestinnen er en eksponent for motsetninger som er i balanse med hverandre. Forhenget bak yppersteprestinnen er dekket med granatepler – frukten av død og ekteskapelig kjærlighet og det skjuler en dør til psykens indre verden. Bak forhenget kan også vann sees – symbol på det ubevisste, rikdom som er tilgjengelig via dypet av det ubevisste sinnet.

Hodeplagget hennes med krone eller horn er måneformet, noe som indikerer en forbindelse til månegudinnene Isis og Frigg. Ved føttene hennes er symbolet på den voksende månen. I hendene holder hun Torah-rullen, den guddommelige lov. Den er halvt skjult av kappen hennes for å vise at noe er skjult, holdt hemmelig og noe blir avslørt.

Tolkning
For det første symboliserer yppersteprestinnen intuisjon. Hvis det er behov for å utvikle dette, kan du oppleve en trang til å være deg selv, bli trukket til vann, forstå drømmer, delta i kontemplative eller meditative aktiviteter. Din toleranse for restriksjoner, bindinger og ytre hemninger kan være på et lavt punkt, og følelsesmessig ustabilitet kan oppstå.

Ofte trekkes du også mot dette kortet når du har en velutviklet intuisjon og er i dyp indre ro og har tillit til det du ser, både eksternt og internt.

Kortet refererer dermed også til en økt interesse for åndelige, okkulte eller esoteriske aktiviteter, som studier, meditasjon eller tjeneste. Det er ofte et ønske, gjennom disse aktivitetene, å lære mer om verden skjult for oppfatningen og sinnet. Kanskje, hvis tiden er inne, vil hemmeligheter bli avslørt for deg i form av blant annet kunnskap og sannheter. Her vises altså et stort og ennå urealisert potensial.

Det kan også vise seg at en innsiktsfull person kan ha en spesiell innflytelse på deg. Mediter og gi deg selv tid til å lytte til ditt indre. Vær mottakelig, åpen og klar. Flytt oppmerksomheten fra dine rasjonelle tanker til din intuisjon. Tiden er moden for å utvikle kvinnelige intuitive krefter. Ikke handle, vent.

Utdypning
Andre ord som kjennetegner yppersteprestinnen er: kunnskap bak intuisjon, skjult visdom, veiledende drømmer, guddommelige lover, stillhet, indre harmoni, tilgang til intuitive krefter, feminin energi, klarhet, kjølighet, alvor, oppriktighet, visdom, hemmeligheter som skal avsløres og utvikling av intuisjon.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 2, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør tarotkortene om.

Astrologi
Kortet er knyttet til Månen, som står for dype følelser og fortiden.

Affirmation
Jeg er en veldig bevisst og intuitiv person. Jeg følger min indre stemme.

Tarot Arcana 2

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!