Alt om tarot | Major Arcana | Magikern

Tarot Major Arcana 1
Magikern
The Magician

Overordnet betydning
Når du blir tiltrukket av Magikern, er det et tegn på at du har alle ferdighetene og evnene du trenger for å lykkes. Du er klar og energiene er med deg. Magikeren sier at du må bruke ditt intellekt, konsentrasjon og viljestyrke for å få ting til å skje.

Magikeren kan også referere til en bestemt tid når du har makten til å manifestere resultatet du ønsker. Hvis Magikern refererer til andre mennesker i livet ditt, refererer kortet til noen du kan lære av, noen hvis ferdigheter og visdom vil imponere deg.

Beskrivelse
Kortet viser magikeren iført en rød kappe, som symboliserer ønsket hans, og en hvit tunika, som symboliserer renheten til hans ånd. De røde rosene og hvite liljene i forgrunnen er de ytre refleksjonene av disse egenskapene.

På bordet foran ham står rekvisittene hans: sverd, stav, beger og mynter. Disse representerer de fire astrologiske elementene: mynter (jord), sverd (luft), stokke (ild) og beger (vann). Disse representerer forskjellig atferd eller måter å kommunisere eller forholde seg på avhengig av situasjonen.

Mynten representerer kroppen og evnen til å kommunisere som kan støtte ressurs- eller økonomiske bestrebelser. Begeret representerer hjertet og evnen til å kommunisere følelser. Sverdet symboliserer sinnet og evnen til å formulere ideer og tanker klart og presist. Stokken, er et tegn på hans forbindelse mellom guder og mennesker. Det symboliserer inspirasjonene fra den guddommelige kilden, som til slutt kan bli praktiske realiteter.

Over magikerens hode er tegnet en horisontal åttefigur, det matematiske symbolet for uendelighet. Dette er et tegn på Den Hellige Ånds talent for å bruke intuisjon. Redskapene på bordet antyder dermed magikerens mangfoldige muligheter og talenter.

Ibis- eller føniksstaven i magikerens høyre hånd symboliserer at han er i stand til å kommunisere fra et åndelig eller filosofisk synspunkt. En hånd som peker mot himmelen representerer evig liv. Som et belte bærer magikeren en slange som biter sin egen hale. Dette symboliserer ideen om at livet er evig selvforsynt og selvopprettholdende.

Magikeren kan betraktes som trollmannen som studerer alene i laboratoriet sitt, den kloke legen som tester vitenskapens grenser. Eller magikeren kan sees mer i retning av narren, til og med hoffnarren – så lenge du husker at alle kortene i Major Arcana er trumfkort som står over de andre kortene. Og siden det høyeste ordinære kortet er kongen, representerer alle trumfkortene noe som er “større enn konger”.

Den amerikanske bibliotekaren Gertrude Moakley (1905 – 1998) forsket på røttene til tarot og skrev en bok om tarotens historie og ikonografi. Hun konkluderte med at tarotkort var inspirert av datidens karnevalsprosesjoner, som igjen var inspirert av det italienske diktet Triumphs (Triumphs I Trionfi). I den beskriver dikteren Petrarch den romerske triumfseremonien der seirende generaler og deres hærer ble ledet i prosesjon av fangene og byttet de hadde tatt i krig. Gertrude Moakley beskriver magikeren som karnevalets konge, og leder triumftoget med magiske triks og vitser.

Tolkning
Magikeren symboliserer at du har krefter som kan brukes til å starte noe nytt. Det viser at du har tid til handling og til å utfolde energien din. Kortet symboliserer behovet eller evnen til å kommunisere og er derfor utmerket som en visuell bekreftelse for å styrke ens kommunikasjonsevner.

Riktig kommunikasjon består av et valg mellom mange ulike uttrykksmuligheter, kombinert med riktig timing. Dermed gjenspeiler kortet også tilpasningsevne og allsidighet. Magikeren symboliserer at du har reserver av kraft og dynamikk. Ditt valg ligger i om du vil bruke sinnet (sverdet), fantasien (staven), hjertet (koppene) eller kroppen (myntene) i uttrykket ditt.

Vær oppmerksom på om det er noe du ønsker å kommunisere og tenk på hvilken måte det vil være best – og verst – å gjøre dette på. Kortets positive aspekt er viljestyrke, mens dets negative side peker på svakhet i vilje eller mangel på fasthet. Det er opp til deg å utforske alle alternativer og handle med verktøyene du har til rådighet.

Viljestyrke, vilje til å ta en risiko, evner til å trekke krefter ovenfra og lede dem til manifestasjon, kreative og taktfulle evner. Det er på tide at du sier din mening.

Utdypning
Fleksibilitet, vilje, illusjoner, magisk arbeid, kreative initiativ, vilje, mannlig energi, trang til å utrette noe, bevissthet om midlene du har fått som menneske, evner og muligheter for nye satsinger.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 1, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør tarotkortene om.

Astrologi
Kortet er knyttet til planeten Merkur og uttrykk gjennom kommunikasjon.

Affirmation
Jeg kommuniserer effektivt. Jeg kommuniserer tydelig. Jeg innser meg selv. Jeg har det som skal til for å endre situasjonen. Jeg har ansvar for meg selv.

Tarot | Magikeren

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!