Alt om Tarot | Minor Arcana | Mynter 4

Tarot Mynter 4
Ild Mynter
4 Pentacles

Overordnet betydning
Tarotkortet Ild Mynter indikerer at du holder på mennesker, eiendeler, situasjoner eller tidligere problemer. Det kan være en indikasjon på at det er dyptliggende problemer som påvirker deg som du må behandle og gi slipp på. Du kan holde på ting på en usunn, besittende, kontrollerende eller giftig måte, eller noen kan holde på deg på en slik måte.

Beskrivelse
Ild Mynter viser en mann som sitter og holder en mynt, mens begge føttene hans er godt plassert på to andre Mynter. Den siste mynten legges på hodet hans, på toppen av kronen. Bak ham ligger det som kan se ut som en frodig og vakker middelalderby.

Kortet symboliserer at du holder fast på både pengene dine og følelsene dine. Man oppfører seg som en gjerrig; og dermed ikke bruke en krone mer enn nødvendig, og du gir ikke ved dørene. Det er en tendens til at dette fører til mistillit, skepsis og paranoide holdninger til omverdenen.

Dette kan føre til vanskeligheter med å slappe av og hele tiden prøve å finne ut hvilke intensjoner folk har med sine handlinger. Når verken følelser/tanker vises åpent, eller materielle objekter deles, kan det lett føre til en opplevd fastlåsning og mangel på ro i en selv.

Tolkning
Betydningen av kortet avhenger av bakgrunnen til personen som tegner det. Kortet kan dermed fortelle noe om å klamre seg til det du allerede har. Du har funnet ut at din materielle stilling gir deg en viss kraft. Derfor har du en tendens til å klamre deg til eiendommen din, pengene dine, makten din. Du tør ikke ta en risiko og er generelt veldig forsiktig med å stole på andre mennesker.

Penger, og måten du forvalter dem på, kan sammenlignes med måten du forholder deg til dine ideer, følelser – og generelt ting av verdi for deg. Det er problemet med å tørre å gi slipp og stole på livet man blir konfrontert med. Å gi slipp og stole på at du ikke mister energien – uansett hvilken form den tar – når du gir noe, og at det du trenger kommer til deg.

Betydningen av kortet kan dels være en formaning om mer karakterstyrke og integritet og dels en henvisning til å underordne sine prinsipper og regler til alt som rører seg i hjertet. Du må våge noe for å vinne noe. Det vil være fordelaktig å jobbe med å gi ut din energi, tid, penger og kjærlighet.

Det positive med kortet er at du er en person som har synlige grenser, er tro mot sine prinsipper og har solide normer.

Utdypning
Andre ord som kan beskrive Ild Mynter er: opprettholde status quo, primitiv form for trygghet, materiell suksess, eiendom, makt, et lukket system, klamre seg til andre, hamstring, kontroll, grådighet, materialisme, mangel på åpenhet.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 4, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør taroten om. Dette uttrykkes ofte på den måten at i løpet av de neste 4 dagene | uker | måneder | år vil det være en fordel for deg å se på hva som holder deg tilbake og hva som driver deg fremover.

Affirmation
Jeg stoler på at livet vil gi meg det jeg trenger. Jeg setter min kraft i kjærlighetens tjeneste.

Tarot | Mynter 4

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!