Tarotspredning, slik legges taroten

Tarot deck
En tarotspredning er et forhåndsbestemt mønster der hver rute har en spesiell betydning. Det er mange presentasjoner, tradisjonelle og moderne av varierende kompleksitet. Noen presentasjoner er fokusert på spesielle problemer, andre har en spesiell form.

I prinsippet kan du lage dine helt egne layouter, som kan være så enkle eller kompliserte du ønsker. En layout lages ved å stokke kortene og legge dem ut i numerisk rekkefølge. Kortene legges med forsiden opp, med mindre annet er oppgitt.

Det enkleste oppsettet består av 3 kort på rad.

Det er en begrenset presentasjon, men utmerket å øve på da den er ganske oversiktlig. Du kan selv tilpasse presentasjonen etter dine egne behov. Hvis du for eksempel vil vite noe om hva den kommende dagen vil bringe, kan du lage en presentasjon der de tre kortene hver representerer a) morgen, b) ettermiddag og c) kveld.

Et annet eksempel er hvis du vil vite hva du må ta stilling til i en gitt situasjon, kan du få de tre kortene til å representere henholdsvis a) alternativer b) fremtiden dersom dette valget blir tatt og c) omgivelsenes reaksjon.

Trekk gjerne et kort til og plasser det til høyre for kort #3. Dette kortet kalles “The Significator” eller “The Good Counsel” og kan leses som en pekepinn på hva det endelige generelle resultatet av spørsmålet ditt vil bli være.

Du kan velge å bruke significatoren i alle tarotlesninger, men noen har allerede et kort som viser det samme som significatoren står for, og derfor er relevansen der begrenset.

Tarotdekk

Litt mer komplisert er den keltiske presentasjonen.

Det keltiske tarotoppsettet lages ved å plassere tre kort horisontalt og to horisontalt, slik at de danner et kryss. Ild kort legges til høyre for krysset.

De horisontale kortene forteller om fortid, nåtid og fremtid. De vertikale kortene forteller om bevissthet og underbevissthet. Midt på krysset forteller om sakens kjerne og til slutt brukes de fire kortene til høyre for krysset for å belyse spørsmålet fra utsiden.

Det keltiske oppsettet er veldig vanlig blant tarotlesere, men det er bare ett av mange oppsett. Det er ingen faste og ubrytelige regler for tarotlesninger. I prinsippet kan du lage dine helt egne layouter, som kan være så enkle eller kompliserte du ønsker.

Siden det keltiske oppsettet er veldig populært blant tarotlesere, er det knyttet mange meninger til dette oppsettet, spesielt om hvordan det “riktige” keltiske oppsettet skal gjøres. Men det er egentlig en smakssak. Det er ingen definitive regler.

Nedenfor kan du se populære tarotoppslag, inkludert tre forskjellige måter å legge det keltiske korset på.

Det keltiske oppsett

Tarot layout, som å legge tarotkort

1.Nåtid. Sakens kjerne.
De nåværende omstendighetene til spørsmålsstilleren.

2. Forut for tiden.
Tidligere arrangementer.

3. Fremtid.
Fremtidige arrangementer.

4. Bevissthet.
Gjeldende påvirkninger.

5. Underbevissthet.
Spørsmålerens følelser.

6. Miljøet
Hva andre synes om spørsmålet.

7. Hva mener jeg selv.
Ens eget ståsted, sett utenfra.

8. Energier
Hva fremmer eller hindrer situasjonen.

9. Resultat/avgjørelse.
Det endelige resultatet.

Det keltiske oppsett II

Tarotoppsett, som å legge tarotkort

1. Grunnkartet.
Din grunnleggende situasjon, startposisjon.

2. Påvirkninger
Hva som hemmer eller fremmer (krysser) den grunnleggende situasjonen.

3. Bevissthet
Dine bevisste tanker om spørsmålet/situasjonen.

4. Intuisjon
Dine ubevisste tanker om spørsmålet/situasjonen.

5. Tidligere
Tidligere påvirkninger eller det som bare går forbi.

6. Fremtid
Fremtidige påvirkninger, eller det som bare begynner.

7. Du
Deg selv, din holdning og tilnærming til spørsmålet/situasjonen.

8. Energier
Energiene som den ytre verden møter deg med.

9. Aspirasjon
Dine håp og frykt.

10. Resultat
Resultatet, exit, nøkkel.

Det keltiske oppsett III

Tarotoppsett, som å legge tarotkort

1.Hode.
2. Venstre (passiv/mottakelig) hjerteside.
3. Høyre (aktiv) hjerteside.
4. Mage.
5. Fortid.
6. Fremtid.
7. Energien du går ut i verden med.
8. Energien som den ytre verden møter deg med.
9. Håp og frykt.
10. Result, exit, key.

Hesteskoen

Tarotoppsett, hvordan legg tarotkort

Brukes som veiledning for et spesifikt problem.

1. Fortid.
2. Nutid.
3. Fremtid.
4. Det som optager dine tanker.
5. Andres holdninger.
6. Hindringer som må overvindes.
7. Udfald.

Den eneste ene

Tarotopplegg, slik lægges tarotkortBrugge når du er på utkig etter den butikk kjærlighet.

1. Hvorfor du ikke har møtt den rette ennå.
2. Hvordan overvinder hindringene fra kort 1.
3. Hva er det beste du kan gjøre for å finne en partner .
4. Hvem vil være den rette for dig.
5. Hvor vil du finne vedkommende.
6. Når du vil møte vedkommende.
7. Signifikatoren (frivillig kort)

Ny flamme

Tarotopplegg, slik lægges tarotkortBrugge når du har møtt en potensiell partner
og lurer på hvordan I passer sammen.

1. Årsagen til tiltrekkingen.
2. Hvorvidt vedkommende er verdt at satse på.
3. Hvor lykkelig jeg kan bli sammen.
4. Hvordan vil jeg støtte hverandre i hverdagen.
5. Hvordan passerer jeg sammen seksuelt.
6. Hvordan dine familier passerer overens.
7. Hvordan jeres religion/livssyn passer overens.
8. Hvordan tilføres og respekteres vil fungere mellom jer.</span >
9. Varigheten av forholdet.
10. Utfallet.

Horoskopet

Tarotoppsett, hvordan legge tarotkortDenne layouten  er koblet til de 12 husene i dyrekretsen (stjernetegnene) og deres egenskaper. Kan brukes til alle typer spørsmål. Tidshorisont må angis på forhånd, f.eks. et år inn i fremtiden.

1. Væren
Personlighet, identitet, utseende.

2. Oksen
Verdier, eiendeler, økonomi.

3. Tvillinger
Kommunikasjon, mental aktivitet, utdanning.

4. Kreps
Hjem, familie, sikkerhet, omgivelser.

5. Løven
Kreativitet, kunst, underholdning, barn.

6. Jomfruen
Helse.

7. Vekten
Partnerskap.

8. Skorpionen
Sex, det okkulte, gaver/tap.

9. Skytten
Reise, utforskning, filosofi.

10. Stenbukken
Anerkjennelse, jobb, karriere, ambisjoner.

11. Vannmann
Venner, gruppetilhørighet.

12. Fiskene
Underbevissthet, hemmeligheter.

13. Signifikator
Frivillig kort.

Kalenderen

Tarotoppsett, hvordan legge tarotkort

Presentasjonen ovenfor kan brukes i versjonen kalt kalenderen.
Presentasjonen ser på utviklingen måned for måned.

1. januar.
2. februar.
3. Mars.
4. April.
5. Mai
6. juni.
7. Juli.
8. august.
9. September.
10. Oktober.
11. November.
12. Desember.
13. Kontinuerlige funksjoner.

Chakra

Tarotoppsett, hvordan legge tarotkortVed å lese chakraene ved å bruke tarotkort, kan du få
informasjon om hvordan de syv sentrene fungerer.

1. Rotchakra
Kontakt med jorden, materie.

2. Hara chakraSenter for grunnleggende energi, elementvann.
3. Solar plexus
Element Fire.

4. Hjertechakra
Hjerte, element luft.

5. Halschakra
Kommunikasjon.

6. Det tredje øyet
Intuisjon.

7. Kronechakra
Åndelig bevissthet.

Tarotmåne

Hvordan lages
tarotspredning

 Tarottall, nummer 1

Rengjør kortene

Start med å tømme tarotkortene dine for uønsket energi. Hvis andre tar på kortene til en, kan de fange opp uønskede vibrasjoner – og som med mineraler, krystaller og steiner, mener man at kortene regelmessig bør renses for uønskede energiansamlinger. Det antas dermed å være en risiko for feiltolkning dersom kortene inneholder for mange uønskede energiansamlinger.

Så du bør respektere andres tarotkort og ikke røre dem uten eierens tillatelse. Dette er selvsagt ikke mulig under en økt, men heldigvis finnes det en rekke metoder du kan bruke til å rense kortene dine.

Du kan for eksempel plassere en krystall på toppen av tarotkortene dine, eller du kan gjennomføre en healingøkt hvor du mentalt “trekker” energivibrasjonene ut av kortene, kapsler dem inn i en liten blå lyskule og sender denne ut i universet.

Tarottall, nummer 2

Bland kortene

Du blander tarotkortene dine på samme måte som vanlige spillkort. Mens du blander tarotkortene, må du fokusere på hovedspørsmålet som stilles til kortene.

Hvis det er flere viktige underspørsmål, kan du dele haugen i flere og blande disse hver for seg mens du fokuserer på underspørsmålet. Siden intuisjonen antas å ligge i venstre hånd, anbefales det å bruke denne til å fordele kortene på den valgte layouten.

Blandet av kortene er en slags rituell forberedelse som gir underbevisstheten din tid til å bringe seg inn i dypere harmoni med de spesielle situasjonene eller spørsmålene du ønsker å presentere for tarotkortene. Det anbefales derfor at du finner ditt eget lille introduksjonsritual når du skal blande kortene.

Tarottall, nummer 3

Plasser kortene

Et reversert kort er et kort som snus opp ned i et oppsett. Noen legger en mening til dette, mens andre foretrekker å ignorere det og bare snu det på riktig måte. Av de som legger vekt på det, antas det enten at kortets resultat vil bli litt forsinket, eller bestemt at kortets resultat vil være det motsatte av hva kortet normalt betyr.

Hvis det er noen kort som faller på gulvet under stokkingen eller under tolkningen, noteres dette før kortet settes tilbake. Dette for å være klar over om dette kortet kan ha en spesiell beskjed i forhold til spørsmålet.

Tarotdekk

Det viktigste i ditt valg av tarotkortstokk er å velge en som er egnet for å svare på spørsmålet eller problemet som presenteres for kortene. Deretter er det viktig at du velger en tarotlesning som du er komfortabel med. En som umiddelbart appellerer til deg og som du finner passende.